Healthtech_Uutiskuva_2021_ESiOR

ESiOR joins TEHDAS to develop European health data joint principles

Mon, 04/26/2021 - 13:57

ESiOR Ltd was selected as a stakeholder in the EU funded TEHDAS Joint Action advisory group. The objective of TEHDAS (Joint Action Towards the European Health Data Space) is to create joint principles for the exploitation of health data in Europe and to develop more effective utilisation of health data to support health, healthcare, research, and decision making. Sitra is the coordinator of the Joint Action of 25 European countries.

Being selected to TEHDAS is a great opportunity for ESiOR to participate in developing internationally significant health data principles.

TEHDAS advisory group work raised great interest in Europe. Different TEHDAS advisory groups received a total of 189 applications from 27 European countries. ESiOR’s access can therefore be considered a remarkable achievement. ESiOR will participate in a WP7 project ”Work package permanent advisory group” which has less than 30 other selected participants. Being selected to TEHDAS will enable ESiOR to develop and promote the use of data and future applications in Europe.

ESiOR’s CEO Erkki Soini is thrilled about the news. “We were happy to be selected to one of the TEHDAS permanent advisory groups from among internationally significant applicants. We see TEHDAS as a great opportunity to promote joint European health data practices with more efficient international integration, processing, transfer, and use of data. Citizens, communities, health service providers, and businesses alike will benefit from a secure and seamless access to health data” Soini explains.

ESiOR Ltd will actively continue working for an ecosystem of better health data use. ESiOR is always aiming for better health and effective healthcare.

Further information
https://tehdas.eu/packages/connecting-the-dots/
CEO Erkki Soini erkki.soini(at)esior.fi | +358400533971

ESiOR Ltd was founded in 2006. ESiOR offers expert solutions, research, consulting, and tools to support better healthcare decisions. We provide expert solutions for value demonstration of healthcare products, services, and processes, as well as expertise to improve effectiveness and cost-effectiveness in healthcare. Our most important task is to support our customers understand, communicate and benefit from the information composed of versatile data.
https://esior.fi/en/

 

Lähettäjä: Hassinen Saara
Lähetetty: maanantai 26. huhtikuuta 2021 12.20
Vastaanottaja: Sorri Kirsi <kirsi.sorri@teknologiateollisuus.fi>
Kopio: Lounasheimo Antton <antton.lounasheimo@teknologiateollisuus.fi>
Aihe: kotisivuille

 

ESiOR valittu TEHDAS-hankkeeseen suunnittelemaan terveysdatan käyttöä

 

ESiOR Oy on valittu Euroopan unionin rahoittamaan TEHDAS-hankkeen asiantuntijaryhmään. TEHDAS-yhteistoimintahankkeen (Joint Action Towards the European Health Data Space) tavoitteena on luoda Eurooppaan yhteiset periaatteet terveysdatan hyötykäyttöön ja edistää terveysdatan aiempaa tehokkaampaa käyttöä terveyden, terveydenhuollon, tutkimuksen ja päätöksenteon tukena. Sitra toimii 25 maan yhteistoimintahankkeen koordinoijana.

 

TEHDAS-hankkeeseen valituksi tuleminen on ESiORille upea tilaisuus osallistua kansainvälisesti merkittävien terveysdatan toimintaperiaatteiden suunnitteluun.

 

TEHDAS-hankkeen asiantuntijaryhmätyöskentely herätti suurta kiinnostusta Euroopassa. Hakemuksia eri osaohjelmiin tuli yhteensä peräti 189 kpl 27 eri maasta, joten mukaanpääsy on merkittävä saavutus. ESiOR osallistuu WP7-osaohjelmaan ”Work package permanent advisory group”, johon valittiin alle 30 toimijaa. Valinnan myötä ESiOR pääsee kehittämään ja edistämään datan käyttöä ja tulevia käyttömahdollisuuksia Euroopassa. 

 

ESiOR Oy:n toimitusjohtaja Erkki Soini on TEHDAS-valinnasta innoissaan. “Meillä oli ilo tulla valituksi kansainvälisesti merkittävästä hakijakaartista TEHDAS-hankkeen pysyvään asiantuntijaryhmään. Näemme TEHDAS-hankkeeseen osallistumisen hienona mahdollisuutena edistää yhtenäistä eurooppalaista terveysdatakäytäntöä, jossa datan hitsaus, jalostus, siirto ja käyttö on kansainvälisesti tehokkaampaa. Tietoturvallisesta ja saumattomasta pääsystä terveysdataan hyötyvät kansalaiset, yhteisöt, terveyspalveluiden tuottajat ja yritykset” Soini kertoo.

 

ESiOR Oy haluaa jatkossakin olla mukana vahvistamassa terveysdatan hyödyntämisen ekosysteemiä ja olla luomassa parempaa terveyttä ja vaikuttavaa terveydenhuoltoa.

Lisätietoja

 

https://tehdas.eu/packages/connecting-the-dots/

CEO Erkki Soini erkki.soini(at)esior.fi | +358400533971

 

ESiOR Oy on vuonna 2006 perustettu yritys, joka tarjoaa asiantuntijaratkaisuja, tutkimusta, konsultointia ja työkaluja parempien terveydenhuollon päätösten tueksi. Ydinpalveluitamme ovat terveydenhuollon tuotteiden, palveluiden ja prosessien arvon osoittaminen, tehokkuuden kehittäminen ja kustannusvaikuttavuuden edistäminen. Tärkein tehtävämme on tukea asiakkaitamme monipuolisesta datasta muodostetun tiedon tuottamisessa, viestimisessä ja hyödyntämisessä.

https://esior.fi/