Sote-reformi luo mahdollisuuksia yrityksille

Wed, 03/08/2017 - 00:00

[[{"fid":"147","view_mode":"default","fields":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","field_deltas":{"2":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"attributes":{"height":"402","width":"300","class":"media-element file-default","data-delta":"2"}}]]

Kotimaan uutisissa vilisevät sanat maakuntauudistus, sote ja valinnanvapaus. Harvemmin kuitenkaan nostetaan esiin, että kaikki tämä johtaa siihen, että valtaosa meistä joutuu huolehtimaan jatkossa itse itsestään. Kolikon positiivinen puoli on, että samalla syntyy uusia liiketoimintamahdollisuuksia, joihin yritysten kannattaa tarttua!

 

Miksi sosiaali- ja terveydenhuollon reformi on välttämätön? Jälkiviisaana voi todeta, että nykyinen siiloutunut järjestelmä on rakentunut kovin kalliiksi. Lisäksi on ilmeistä, että suurten ikäluokkien eläköityessä kädet loppuvat kesken. Hoidon tarve kasvaa ikääntyneiden määrän myötä, ja elintavoista johtuvien sairauksien, kuten sydän- ja verisuonisairauksien ja syöpien lisääntyminen lisäävät paineita julkisessa terveydenhuollossa. Vielä ei näy lasten liikkumattomuus sairauksina, mutta tikittääkö siinä varsinainen aikapommi?

Kaikesta tästä johtuen julkisesti rahoitettua hoitoa tullaan tulevaisuudessa tarjoamaan vain niille, jotka sitä todella tarvitsevat. Valtaosa meistä joutuu huolehtimaan itse itsestään. Onneksi tietämyksemme hyvinvoinnista ja sairauksista kehittyy koko ajan.

HYVINVOINNIN NIKSIT OVAT YKSINKERTAISET

Miten sitten itsestä huolehditaan? Perusresepti on helppo eikä vaadi teknologiaa: nukutaan riittävästi ja välillä hengitetään syvään; syödään värikkäästi ja juodaan vettä; liikutaan ja kasvatetaan lihaskuntoa; nautitaan alkoholia kohtuudella ja lopetetaan tupakointi.

Neuvoisin kaikkia unohtamaan laihdutuskuurit ja keskittymään onnellisuuteen. Hyvä olo helpottaa elämäntapamuutosten tekoa, ja vähän kerrallaan on helpompaa kuin kerralla kaikki. Läheisten ja ystävien tuki auttavat, mutta myös työyhteisön rooli voi olla merkittävä. Kun kilpailu osaajista kiristyy, työhyvinvointiin panostaminen voi olla yrityksille ratkaiseva menestystekijä.

UUDET LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET – RAJANA VAIN MIELIKUVITUS

Aina ei elämäntapamuutos kuitenkaan onnistu ilman apuvälineitä. Aktiivisuusrannekkeet ja muut anturit eivät tee työtä puolestamme, mutta ne motivoivat seuraamaan muutosta. Avautuviin liiketoimintamahdollisuuksiin onkin ensimmäisenä herätty juuri hyvinvointipuolella. Esimerkiksi Polarin rannekkeen keräämien tietojen perusteella on helppo nähdä aktiivisuuden vaikutus omaan hyvinvointiin, ja Beddit’in unianturi kokoaa arvokasta tietoa unen laadusta ja määrästä.

Mahdollisuudet houkuttelevat myös uusia yrityksiä terveysteknologiaan. Nokiakin lähti viime vuonna mukaan hyvinvointibisnekseen ostamalla ranskalaisen Withingsin, jonka digitaalisen terveyden alustaan kuuluu aktiivisuusmittareita, kehon koostumusta mittaavia älyvaakoja, lämpömittareita, verenpainemittareita, valvontakameroita ja vauvojen itkuhälyttimiä. Kaikille näille on kysyntää, kun yhä useampi kuluttaja haluaa ottaa vastuuta hyvinvoinnistaan.

Myös hyvinvointipalvelujen kysyntä lisääntyy. Hieronta ja fysioterapia kasvattavat suosiotaan, ja terveysteknologia parantaa sekä niiden laatua että kannattavuutta. Hyvänä esimerkkinä molemmista on Lojer. Yrityksen valmistama Manuthera- mobilisaatiopöydän pehmeät ja äänettömät liikkeet tekevät fysioterapiasta mukavaa asiakkaalle ja kevyempää ammattilaiselle. Ehkä merkittävämpää on kuitenkin, että Lojer on laajentanut liiketoimintaansa pelkistä hoitopöydistä ja -välineistä kokonaiseksi terveydenhoidon ekosysteemiksi, jonka puitteissa terveyden ja hyvinvoinnin ammattilaiset saavat vaivattomasti palveluja huollosta kirjanpitoon.

VAKAVIEN SAIRAUKSIEN HOITO TEHOSTUU

Joskus ennaltaehkäisy tai itsehoito hyvinvointipalveluja käyttäen ei riitä. Vakavia sairauksia tulee varmasti eteen tulevaisuudessakin. Onneksi diagnostiikka ja hoito kehittyvät koko ajan. Digitaaliset ratkaisut, datan, virtuaalitodellisuuden, laajennetun todellisuuden ja keinoälyn hyödyntäminen tehostavat terveydenhuoltoa: kun päästään ajoissa kiinni sairauksien syihin, ei tarvitse tuhlata resursseja oireiden hoitoon myöhemmin, ja vältytään turhalta kärsimykseltä.

PerkinElmer-seulonnalla voidaan vastasyntyneiden lasten joukosta löytää harvinaisista, vakavista sairauksista kärsivät vauvat, jotka päälle päin vaikuttavat täysin terveiltä. Testaamalla kaikki vastasyntyneet löydetään ne, joille varhainen taudin tunnistaminen ja hoito ovat elintärkeitä.

Vauvojen avuksi rynnisti Suomeen myös IBM Watson -keinoäly, joka voi pian estää keskosvauvojen hengenvaaralliset verenmyrkytykset.

MUUTTUVISSA RAKENTEISSA ON MAHDOLLISUUS

Watson tuli Suomeen, koska täällä on otollinen ympäristö terveysteknologiaan keskittyvän tekoälyn kehittämiselle. Lainsäädäntö, systemaattinen kansanterveystyö ja terveydenhuollon tietojärjestelmät tekevät Suomesta mainion toimintaympäristön.

Mutta muuttaako sote tämän kaiken? Itse asiassa terveysteknologian yrityksille ja teknologiateollisuuden IT-yrityksille parhaillaan rakentuva sote-järjestelmä on suuri mahdollisuus sekä kotimaanmarkkinana että tärkeänä referessimarkkinana tulevaa vientiä silmällä pitäen. Sote-järjestelmä voi esimerkiksi tukea MyDataa hyödyntävien ratkaisujen käyttöönottoa, eli sitä, miten yksilöt saavat itsestään kerätyn tiedon hyötykäyttöön uusien palveluntarjoajien kautta. Viranomaisvalvonta osana sote-järjestelmää takaa turvallisuuden ja tietosuojan.

NAISET EDELLÄKÄVIJÖINÄ

Naistenpäivän alla nostan esiin myös naisten erityisroolin. Terveysteknologia-aloilla toimii rohkeita ja aikaansaavia naisia, ja uskaltaisin sanoa, että diversiteetti näkyy. Naisilla on paljon annettavaa paitsi omaan ja läheisten hyvinvointiin, myös kansanterveyteen ja globaaliin hyvinvointiin.

Hyvää naistenpäivää!

Saara Hassinen
Toimitusjohtaja
Terveysteknologian Liitto - Healthtech Finland

Kirjoitus on julkaistu ensimmäisen kerran Teknologiateollisuuden Toimitusjohtajablogissa.