Sääntely-ympäristön muutos voi hidastaa kasvua jatkossa

Sääntely-ympäristö kasvu
Sääntely-ympäristön muutos voi hidastaa kasvua jatkossa

Terveysteknologian viennin kasvu jatkui vahvana vuonna 2017. Viime vuonna terveysteknologian tuoteviennin arvo oli 2,2 miljardia euroa. Kasvua edellisvuodesta oli 5,3 prosenttia. Terveysteknologian tuonti kasvoi 5,5 prosenttia 1,16 miljardiin euroon. Terveysteknologiatuotteiden viennin arvo on viimeisten 20 vuoden aikana viisinkertaistunut ja viennin ylijäämä kymmenkertaistunut ollen yhteensä 10,75 miljardia euroa vuosina 1996-2017. ”Terveysteknologia on edelleen yksi nopeimmin kasvavista korkean teknologian vientialoista Suomessa”, Terveysteknologia ry:n toimitusjohtaja Saara Hassinen iloitsee.

Vuonna 2017 terveydenhuollon laitteiden, kuten potilasvalvonta- ja röntgenlaitteiden, vienti kasvoi 4,0 prosenttia 1,57 miljardiin euroon, mikä on 71,0 prosenttia terveysteknologian kokonaisviennistä. In vitro -diagnostiikan vienti kasvoi 8,3 prosenttia ja oli yhteensä 570 miljoonaa euroa sisältäen sekä laitteet että reagenssit. EvaluateMedTechin vuonna 2017 tekemän arvion mukaan terveysteknologian maailmanmarkkinoiden kasvuennuste on 5,1 prosenttia, joten suomalainen terveysteknologia on pysynyt hyvin mukana kansainvälisessä vauhdissa.

Kasvun keskellä toimiala on läpikäymässä historiansa suurinta murrosta, kun Lääkintälaiteasetus (EU 2017/745) ja In vitro -diagnostiikkalaitteiden asetus (EU 2017/746) tulivat voimaan keväällä 2017. Kansallisella tasolla muutoksiin ei ole vielä kiinnitetty riittävästi huomiota, vaikka muuttuva sääntely-ympäristö voi hidastaa uusien tehokkaiden hoitojen saamista potilaille ja vaarantaa samalla toimialan kasvun.

Terveysalan kasvustrategia antaa onneksi mahdollisuuden puuttua tilanteeseen, Hassinen toteaa. ”Strategiaan tulisi laatia toimintasuunnitelma siitä, miten säädösasiat otetaan haltuun. Näin varmistetaan, että yritykset ja julkiset organisaatiot ovat entistä tietoisempia lainsäädännön vaatimuksista ja että tarjolla on koulutusta, jolla varmistamme riittävän osaajien määrän.”

Suomessa valmistetuista terveysteknologian tuotteista yli 80 prosenttia päätyy vientiin. Tästä huolimatta yrityksillä on tarve kehittää ratkaisujaan Suomessa, mikä tuo terveysteknologiaratkaisuja osaksi suomalaisen potilaan hoitoa, edistää yritysten kasvua ja vientiä sekä lisää samalla investointeja Suomeen. Hassisen mukaan sote-uudistus ja valinnanvapaus avaavatkin uusia mahdollisuuksia yrityksille, joille Suomi on kotimarkkina ja ennen kaikkea referenssimarkkina vientiä varten. ”Terveysteknologia tuo lisäarvoa niin julkisille kuin yksityisille palvelutuottajille.”

Tutustu terveysteknologian vuosijulkaisuun.

Lisätiedot:

Saara Hassinen, toimitusjohtaja
Terveysteknologia ry - Healthtech Finland
puh. 040 531 1661, saara.hassinen@teknologiateollisuus.fi
Twitter: @saarahassinen ja @HealthtechFi

---

Terveysteknologia ry - Healthtech Finlandin jäsenkunta kattaa laajasti terveysteknologian toimialan: Diagnostiikka ja laboratorioratkaisut, Mittaus, monitorointi ja kuvantaminen, eHealth ja telelääketiede, Hoito ja kuntoutus, Puhtaus, kalusteet ja logistiikka, Asiantuntijapalvelut sekä Vauhdittajaorganisaatiot. Yhdistys toimii osana Teknologiateollisuutta.

Terveysteknologia on yksi merkittävimmistä korkean teknologian vientialoista Suomessa. Yrityksillä on kansainvälisesti vertaillen laajaa tutkimus- ja tuotekehitystoimintaa Suomessa ja ne myös valmistavat valtaosan tuotteistaan täällä. Ala työllistää Suomessa runsaat 10 000 henkilöä.