Healthtech_Uutiskuva_2021_Terttu_kuva3_martti_komulainen

Yrityksille tutkimus, kehitys- ja testauspalvelut yhdessä Tertussa

Thu, 04/15/2021 - 14:33
(Kuva Martti Komulainen)

Uusiutumiskyky. Kyky ravistella nykyisiä toimintamalleja ja tuottaa uusia ratkaisuja on ollut jo pitkään yksi tärkeimmistä kilpailutekijöistä erityisesti teknologia-alalla. Entäpä terveysalalla? Kun puhutaan suomalaisen julkisen sektorin tuottamista terveyspalveluista, uusiutumiskykyä ei useinkaan mainita. Palvelujen tarjoamisesta nykyistä laadukkaammin ja kustannustehokkaammin on luonnollisesti puhuttu jo pitkään, mutta tätä tavoitetta ei ole osattu tarkastella uusiutumiskyvyn näkökulmasta – ennen kuin nyt. Vasta aivan viime aikoina tavoite on nivottu yhteen uusiutumiskyvyn kanssa ja teknologian rooli tässä kokonaisuudessa ymmärretään nyt aiempaa paremmin.

Varsinais-Suomessa uusiutumiskyvyn käytännön toteutuksen välineiksi ovat nousseet terveysalan testialustapalvelut. Nämä palvelut, joissa uusia ratkaisuja on mahdollista kehittää läheisessä yhteistyössä terveysalan asiantuntijoiden kanssa, on tuotu alueella yhteen ja niiden saatavuuteen on panostettu merkittävästi. Kesäkuusta 2020 alkaen kaikki Terveyskampus Turun tarjoamat testialustapalvelut ovat löytyneet yhdestä paikasta, jonka nimi on ”Tutkimus, kehitys- ja testauspalvelu Terttu” – kotoisammin pelkkä ”Terttu”. Vuoden 2021 loppuun asti palvelua kehitetään Euroopan Aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittamassa Terva-projektissa, jonka jälkeen palvelun toiminnan vaikutukset arvioidaan ja tehdään päätös toiminnan vakiinnuttamisesta.

Palvelu helpottaa sitä tukevien testialustapalvelujen saavutettavuutta. Yritysten ei tarvitse tuntea ennalta palveluntarjoajien organisaatiorakenteita tai yhteyshenkilöitä.

Terttu tarjoaa yrityksille tuotteen tai palvelun yhteiskehittämisen mahdollisuuden testialustoilla ammattilaisten kanssa terveysteknologian, elintarvikealan, diagnostiikan, lääke- ja laitekehityksen tai palvelukehityksen aloilla. Yhteiskehittäminen testialustoilla voi pitää sisällään esimerkiksi korkeakoulujen kanssa toteutettavaa tilaustutkimusta, uuden teknologian testaamista sairaalaympäristössä, tai laitteen käyttöön liittyviä mittauksia laboratorio-olosuhteissa.

– Palvelu helpottaa sitä tukevien testialustapalvelujen saavutettavuutta. Yritysten ei tarvitse tuntea ennalta palveluntarjoajien organisaatiorakenteita tai yhteyshenkilöitä, vaan Terttu-palvelun taustalla olevat, Terva-hankkeessa kehitetyt prosessit hoitavat yhteydenoton ja palvelujen kartoittamisen yritysten puolesta, kertoo Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin tiimipäällikkö Eriikka Siirala.

Yleisesti ajankohtaisena kannustimena yritysten ja tutkimusorganisaatioiden, kuten yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen, väliseen yhteistyöhön on uusi lisäverovähennys. Verovuosina 2021–2025 verottaja tarjoaa yrityksille ja yhteisöille 50 prosentin lisävähennyksen tutkimusorganisaation kanssa tehdystä tutkimus- ja kehittämisyhteistyöstä. Edun tavoitteena on edistää laadukasta kotimaista tutkimus- ja kehittämistoimintaa sekä vahvistaa entisestään yritysten ja tutkimusorganisaatioiden välistä yhteistyötä.

– Verotuksen kautta voidaan osittain vaikuttaa siihen, kannattaako yritysten investoida tutkimus- ja kehittämistoimintaan, sitä kautta lisätä omaa osaamistaan, ja verkottua muiden alan asiantuntijoiden kanssa. Terva-hankkeen pitkän aikavälin tavoite on yhteiskehittämisen avulla tukea teknologiateollisuuden alan kasvua ja uuden liiketoiminnan syntymistä, kertoo Turun ammattikorkeakoulun yliopettaja ja Terveysteknologian tutkimusryhmän johtaja Elina Kontio.

Yhteistyötä yritysten kanssa

Terveysalan yritysten tulee osoittaa ratkaisujensa osalta viranomaisvaatimusten ja lakien täyttyminen. Alan ammattilaisten kanssa tehtyä kehitystyötä pidetään usein selkeänä merkkinä ratkaisun laadusta. Näytön saaminen edellyttää ratkaisun valvottua testaamista.

– Tavoitteemme on, että Terttu-palvelun mukaista toimintamallia tullaan hyödyntämään myös Eurooppalaisten Digitaalisten Innovaatioalustojen (EDIH) osalta HealthHub Finland -aloitteessamme, joka kattaa valtaosan Suomen terveysteknologian alaan kuuluvista testialustapalveluista. EDIHit ovat osa EU:n uutta Digitaalinen Eurooppa -ohjelmaa, ja ne toimivat erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten digitalisaatiota vauhdittavina palvelupisteinä, kertoo Janne Lahtiranta, HealthHub Finland valmistelua tekevä Turku Science Parkin asiakkuuspäällikkö.

Terveysteknologia ry:n jäsenyritys Medixine Oy on jo pitkään tehnyt yhteistyötä Terveyskampus Turkuun kuuluvien organisaatioiden kanssa. Yrityksellä on yli 20 vuoden kokemus terveydenhuollon etäratkaisuista ja asiakkaita useassa eri maassa. Medixinen pilvipalveluohjelmisto tuo kaikki etähoidossa tarvittavat toiminnot yhden alustan kautta terveydenhuollon ammattilaisten ja heidän asiakkaidensa käyttöön.

Medixinen asiantuntijat ovat osallistuneet Terva-hankkeessa luotavan toimintamallin kehittämiseen muun muassa osallistumalla hankkeessa toteutettuihin fokusryhmähaastatteluihin.

– Meille on tärkeää, että testialustapalveluja saadaan ns. yhden luukun periaatteella, jolloin yrityksen ei tarvitse olla erikseen yhteydessä yksittäisiin palvelutarjoajiin sopivimpien testialustapalvelujen löytämiseksi. Kansainvälisen liiketoimintamme kannalta alustojen palvelutarjonnan laajentaminen Eurooppaan on myös kiinnostava avaus, kertoo Medixinen toimitusjohtaja Lasse Rousi.

Terveysalan välittäjäalusta (Terva) -hanke on Euroopan aluekehitysrahaston rahoittama hanke, jossa ovat mukana Turun ammattikorkeakoulu, Turku Science Park ja Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiiri. Hankkeessa kehitetään toimintamallia Terttu-palvelun ympärille. Terttu-palvelussa ja Terveyskampus Turku -yhteistyöverkostossa ovat mukana Turun yliopisto, Turun ammattikorkeakoulu, Turku Science Park, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Yrkeshögskolan Novia ja Åbo Akademi.

Lisätietoa: https://www.healthcampusturku.fi/innovation-new/terttu/