Vastuullisuus terveysteknologia

Terveysteknologia ry:n webinaari vastuullisuudesta 20.10.2021

Vastuullisuus on Terveysteknologia ry:lle ja sen jäsenyrityksille osa jokapäiväistä toimintaa. Terveysteknologia-alalla vastuullisuus kytkeytyy ensisijaisesti potilasturvallisuuden varmistamiseen sekä toimialaa normittavan sääntelykehikon noudattamiseen.

Terveysteknologia-ala on raskaasti säännelty ala ja toimialan yritykset toimivat aina vallitsevan lainsäädännön mukaisesti. Lisäksi yritykset noudattavat toiminnassaan vapaaehtoisia yritysvastuun ohjeita ja periaatteita. Jokainen yritys valitsee niiden avulla vaikuttavimmat ja toimintaansa parhaiten soveltuvat tapansa toimia vastuullisesti. Vastuullinen toiminta luo kilpailuetua markkinoilla tunnistamalla ja hyödyntämällä siihen liittyviä liiketoimintamahdollisuuksia. 

Vastuullisuus voi tarkoittaa erikokoisille yrityksille eri asioita ja sitä voidaan mitata eri tavoin. Vastuullisuus voi liittyä esimerkiksi ympäristötekijöihin, yrityksen henkilöstöpolitiikkaan, ihmisoikeuksiin, korruption ja lahjonnan torjuntaan tai yrityksen hallitusjäsenten monimuotoisuuteen (esim. ikä, sukupuoli sekä koulutuksellinen ja ammatillinen tausta).

Vastuullisten toimintatapojen noudattaminen yrityksessä helpottaa mm. rahoittajien, kansalaisten, kuluttajien, päättäjien sekä muiden sidosryhmien kykyä arvioida yrityksiä muista kuin taloudellisista näkökohdista. 

Näitä aiheita käsitellään 20.10.2021 klo 9:00-10:30 Terveysteknologia ry:n vastuullisuuswebinaarissa. 

Ohjelma

Lisätietoja:

Sandra Liede, säädösasiantuntija / Terveysteknologia ry - Healthtech Finland

sandra.liede@teknologiateollisuus.fi puh.: 040 7001658