abquality Days

Terveysteknologian käyttäjät ja kehittäjät kohtaavat ainutlaatuisessa Labquality Days -tapahtumassa 20.-21.4.2022

Labquality Days on Suomen suurin terveydenhuollon ja laboratoriolääketieteen laatuun keskittyvä huipputapahtuma, joka järjestetään vuoden tauon jälkeen jälleen livenä 20.-21.4.2022 Helsingin Messukeskuksessa.

Haastattelimme Terveysteknologia ry:n ohjelmistot ja data -työryhmän puheenjohtajaa, Labqualityn Mika Siitosta. Siitonen vastaa Labquality Days -tapahtuman terveysteknologiaa koskevan teemakokonaisuuden suunnittelusta ja sisällöstä sekä toimii osion puheenjohtajana.

"Labquality Days on täysin uniikki tapahtuma, jossa lääkinnällisten laitteiden kehittäjien ja käyttäjien kohtaamiset ovat harvinaislaatuisesti mahdollisia", kehuu Siitonen. Tapahtuma on kansainvälinen ja sinne odotetaan saapuvan toistatuhatta osallistujaa kuten edellisessäkin livetapahtumassa. Osallistujat ovat niin valmistajia kuin asiakkaitakin, kaikkialta maailmasta. "Mieleeni ei tule toista vastaavaa tapahtumaa". Tosin pienellä jännityksellä seurataan maailman tilanteen vaikutusta kävijämääriin.

Tapahtuman keskiössä ovat perinteisesti olleet laboratorio- ja laadunhallintakysymykset, mutta sisältöä on vahvasti uusittu aikaisempiin vuosiin nähden. Vuonna 2022 terveysteknologia on saanut oman kaksipäiväisen englannin kielisen ja kansainvälisen ohjelmarunkonsa. Ja aiempien vuosien tapaan, laboratorioiden laadunhallinta sekä sosiaali- ja terveydenhuolto, eli sote-asiakkaiden tarpeet ovat vahvasti esillä ohjelmassa.

Kun aikaisemmin tapahtuman kohderyhmää olivat mm. laborantit, kemistit, mikrobiologit, patologit, lääkärit, laboratorioiden johtajat sekä sairaanhoitopiirien edustajat, odotetaan sinne tänä vuonna osallistuvan myös valmistajien edustajia tuotekehityksestä sekä laatu- ja regulaatiotoiminnoista.

Labquality Days ei Siitosen mukaan ole tyypillinen myyntiin tai oppimiseen keskittyvä messutapahtuma. Tavoitteena on olla vahvasti tieteellinen tapahtuma, jonka ajankohtaisia aihealueita miettii oma tieteellinen komitea.

Pääteemat

Vuoden 2022 tapahtuma jakautuu neljään pääteemaan, ns. rinnakkaispolkuihin. Nämä polut ovat Kehittyvä terveysteknologia (ENG), Quality in laboratory (ENG), Kehittyvä laboratorio (FI) ja Laatutieto hyötykäyttöön (FI). Jokaiselle osallistujalle löytyy niistä itselleen mielenkiintoisia aiheita. Siitonen mainitsee muutamia hyviä tärppejä terveysteknologia-alan osallistujille. 

Erityisesti kehittyvä terveysteknologia -osio on juuri suunniteltu terveysteknologian parissa työskenteleville. Tässä teemakokonaisuudessa yhtenä aiheena on lääkinnällisen laitteen käytettävyys, mikä viittaa vaatimustenmukaiseen sekä käyttäjäkeskeiseen ja -lähtöiseen riskipohjaiseen tuotekehitykseen. Aihe on monille lääkinnällisten laitteiden valmistajille tuttu, mutta esittäjien ajatukset ja toteutukset aiheesta herättävät varmasti uusia ajatuksia, joista syntyy paljon hyvää. Tämä aihealue on erinomaisen mielenkiintoinen myös sote-sektorille eli valmistajien asiakkaille. "Käytettävyystutkimusten kautta uusia menetelmiä saadaan perusterveydenhuoltoon asti ja siksi se on tärkeä aihe", sanoo Siitonen. 

Kyberturvallisuus on aiheena äärimmäisen ajankohtainen, mutta kenelle erityisesti tämä osio on tarkoitettu ja miksi? "Kun koronapandemia alkoi, laboratorioihin alettiin tehdä enenevässä määrin kyberhyökkäyksiä", vastaa Siitonen. "Laboratorioissa kulkee jatkuvasti miljoonia tuloksia ja näihin valitettavasti kohdistuu pahantahtoista häirintää. Kyberhyökkäykset ovat näkymätöntä sodankäyntiä". 

Jokaisen on entistä tärkeämpi tunnistaa kyberhyökkäysten kasvava uhka. Myös erityisosaamista tarvitaan. Tässä Labquality Days -tapahtuman temaattisessa sessiossa on tarkoitus herättää kuulijoita näihin kysymyksiin ja tarjota erilaisia keinovalikoimia eteenpäin pääsemiseksi. 

Mielenkiintoista tulevaisuuden näkökulmaa tarjotaan puolestaan tekoälyteemaisessa kokonaisuudessa. Kone oppii ja ihmisistä kerätään jatkuvasti uutta dataa. Kliinisestä näkökulmasta on tärkeä ymmärtää, miten dataa kerätään ja miten sitä hyödynnetään. Taustalla on lisäksi oltava jokin ajatus datan käyttötarkoituksesta. 

"Tässä suhteessa palveluntarjoajilla, joilla on lakiin perustuva velvoite datan keräämiseen, on erilainen näkökulma datan käyttötarkoitukseen kuin laitevalmistajilla", sanoo Siitonen.

Lisäksi on odotettavissa puhetta tekoälysääntelystä. EU:ssa on havaittu, että tekoälyn käyttöä varten tarvitaan uutta sääntelyä. Valmisteilla olevasta yhteiseurooppalaisesta sääntelystä ja sen vaikutuksista toimialaan puhuu yksi messujen suurimmista vetonauloista, Koen Cobbaert, joka on terveysteknologia-alalla laajasti arvostettu kansainvälinen asiantuntija ja vaikuttaja. 

Siitonen mainitsee, että Yhdysvallat on tekoälysääntelyssä ja teknologian käyttöönotossa paljon edistyneempi kuin Eurooppa siltä osin kuin kyse on lääkinnällisistä laitteista. Yhdysvalloissa tekoälyn vaatimustenmukaista kehitystä ja käyttöä varten on runsaasti dokumentaatiota ja ohjeistusta terveysalalla. Lisäksi on erilaisia pilottiohjelmia teknologian käyttöönottoa varten. EU-sääntely sen sijaan ei Siitosen mukaan toistaiseksi erityisesti tunnista tekoälyä, vaan valmistajat seuraavat lääkinnällisiä laitteita sekä IVD-laitteita koskevia EU-asetusten yleisiä sääntöjä. 

Lisäksi muista ohjelmapoluista voisi mainita esimerkiksi, että laatutieto hyötykäyttöön -teema soveltuu hyvin sellaisille sote-ihmisille, joita kiinnostaa sote-uudistukseen liittyvän laatutiedon kerääminen ja sen hyödyntäminen. "Yhtä lailla IVD- ja lääkintälaitevalmistajat miettivät näitä kysymyksiä, koska sote-organisaatiot ovat heidän asiakkaitaan", sanoo Siitonen. Valmistajat voivat tässä tapahtumaosiossa saada vastauksia esimerkiksi ajankohtaisiin tuotekehityksen kysymyksiin asiakkaan näkökulmasta. 

Lähes kaikki kaksipäiväisen tapahtuman esitykset videoidaan ja niihin voi palata jälkikäteen, mikäli jokin mielenkiintoinen esitys jäi näkemättä. Tallenteisiin on pääsy kaikilla, joilla on lippu tapahtumaan.

Kohtaamisia

Mika Siitonen on itse tavattavissa kaikkien esitysten välissä niin tapahtumahuoneissa, käytävillä kuin Labqualityn omalla pisteelläkin eli "ständillä". Kysyttäessä minkälaisia kohtaamisia hän itse odottaa, toteaa Siitonen naurahtaen, että koko tapahtuma on yhtä kohtaamista! Hän odottaa hyviä keskusteluja valmistajien ja muiden toimijoiden kanssa. Ohjelmarunkoa on suunniteltu pitkään ja huolella ja Siitonen toivoo, että osallistujat kokisivat tapahtuman onnistuneeksi. "Saa tulla juttelemaan ja vetämään hihasta!". 

Samalla Siitonen vinkkaa, että tapahtumassa on myös toimivaltaisen viranomaisen, Fimean piste. Jos soitto viranomaiselle tuntuu muuten vaikealta, niin viranomaispisteellä voi käydä matalalla kynnyksellä juttelemassa. Jokainen voi käydä esittämässä kysymyksiä, rohkeasti vain. 

Kuka?

Mika Siitonen
Mika Siitonen, Business Development Manager, Labquality

 

  • Diplomi-insinööri Tampereelta
  • Toiminut Labqualityssä viimeiset 5 vuotta konsulttina
  • Urapolku kulkenut erilaisten terveysteknologia- ja muiden yritysten kautta tuotekehitys- ja laatuasioiden ympärillä
  • Terveysteknologia ry:n ohjelmistot ja data -työryhmän puheenjohtaja vuodesta 2019
  • Mikä inspiroi terveysteknologia-alalla? "Insinööritieteet mahdollistavat laadukkaamman ja tehokkaamman potilaan hoidon sekä oikeanlaisen ja laadukkaan tiedon saamisen edukkaaseen hintaan kuluttajille."

labquality
  • Markkinoilla jo yli 50 vuotta
  • Lääkinnällisten laitteiden tukipalvelut
  • Ulkoiset laadun arviointipalvelut
  • Sertifiointilaitos (esim. ISO 9001)
  • Koulutukset

Lisätietoja:

Mika Siitonen, Labquality oy, mika.siitonen@labquality.fi 

Sandra Liede, Terveysteknologia ry, sandra.liede@teknologiateollisuus.fi 

https://www.labqualitydays.fi