Jäsenet

Terveysteknologia jäsenet

Abomics on lääketieteellisen genomitiedon asiantuntija. Lääkkeiden tehon ja turvallisuuden vaihtelu yksilöiden välillä on yleisesti tunnistettu ongelma. Geenitiedon hyödyntäminen mahdollistaa yksilön perimän mukaan räätälöidyn hoitokokonaisuuden. Lääkevaikutuksen mittauksen, eli farmakogeneettisen testin avulla voidaan valita potilaalle oikea lääke ja sopiva annos – lääkehoito on tällöin tutkitusti turvallisempaa ja tehokkaampaa. Tämän lisäksi tiedon avulla vältytään turhilta haittavaikutuksilta ja voidaan saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä. Farmakogeneettisen testin tulos ei vanhene, joten se on kertainvestointi turvalliseen lääkehoitoon loppuiäksi. Perinnöllisten sairauksien riskejä testi ei selvitä.

BC Platforms on yksi maailman johtavista genomitiedon hallintaratkaisuja tuottavista yhtiöistä, jonka teknologia vastaa terveydenhuollon suurimpiin haasteisiin hyödyntämällä genomiikan ja tietotekniikan kohtaamista. Yhtiöllä on vahva tieteellinen tausta ja tukenaan 20 vuoden yhteistyö alan johtavien tutkijoiden, kehittäjien ja laitevalmistajien kanssa. Tehokas genomitiedon hallintajärjestelmä mahdollistaa tiedon joustavan integroinnin, turvallisen analyysin ja molekyyli- sekä potilastietojen tulkinnan. BC Platformsin visiona on mullistaa lääkekehitys ja kliininen päätöksenteko ja saada yksilöllinen lääketiede potilaiden ulottuville. BC Platforms toimii globaalisti: tutkimus- ja kehitysyksikkö sijaitsee Helsingissä ja yhtiöllä on myynti- ja palveluyksiköt Baselissa, Lontoossa, Bostonissa sekä Vancouverissa.

ESiORin tehtävänä on edistää terveysalan resurssien järkevää kohdentamista tuottamalla näyttöön perustuvaa informaatiota hoitojen ja palveluiden vaikuttavuudesta ja kustannusvaikuttavuudesta päätöksenteon tueksi. SHEOR-palveluun kuuluvat muun muassa vaikuttavuus- ja kustannus-vaikuttavuustutkimukset, terveystalousselvitykset ja palveluprosessien analysoinnit sekä konsultaatiot ja muut alan asiantuntijapalvelut.

Suomen biopankkiosuuskunta FINBB:n omistajia ovat suomalaiset yliopistot ja yliopistosairaalat. Osuuskunnan jäseniä ovat kaikki Suomen sairaalabiopankit, ja sen tavoitteena on luoda Suomeen kansainvälisesti edistyksellinen biopankki-infrastruktuuri.

DiagFactor on Suomen ensimmäinen digitaalinen genomiterveyden palvelutalo, jolla on laajaa yhteistyötä muiden genomialan yritysten ja asiantuntijoiden kanssa. Kuluttajille tarjotaan geenitestejä, geenineuvontaa ja hyvinvointivalmennusta. Yrityksille ja yhteisöille tarjotaan geenitestaukseen perustuva työhyvinvointivalmennusta. Terveydenhuollon henkilöstölle tarjotaan genomiterveyden koulutusta. Tavoitteena on luoda genomitiedolla parempaa hyvinvointia ja terveyttä kaikille.

Euformatics tarjoaa ohjelmistotuotteita kliiniseen molekyylidiagnostiikkaan. Tuotteiden avulla esimerkiksi sairaalalaboratoriot voivat tarjota tehokkaasti ja luotettavasti personoituja lääketieteen palveluja. Tuottesta omnomicsQ tehostaa NGS-datan hallintaa ja laadunvarmistusta. Tulkintaohjelmiston (omnomicsNGS) avulla voidaan analysoida ja raportoida potilaan genomidataa hoidon tueksi. Euformaticsin tuotteita käytetään tällä hetkellä mm. Suomessa, Saksassa, Englannissa, Australiassa, Portugalissa, Sveitsissä, Malesiassa ja Meksikossa.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS edustaa jaostossa terveydenhuollon palvelutuottajaa, mutta myös Helsingin biopankkia.

Innokas Medical on terveysteknologiaan, lääkinnällisiin ohjelmistoihin ja terveydenhoidon digitalisaatioon keskittynyt yritys. Se toimii tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden kanssa tuotteen koko elinkaaren ajan tarjoten ainutlaatuisen, kokonaisvaltaisen palvelukonseptin; kattaen koko ketjun idean konseptoinnista ja tuotteen suunnittelusta aina laatu- ja regulaatiopalveluihin, tuotteen valmistukseen ja ylläpitoon saakka.

Kasve on terveyden ja hyvinvoinnin alalla toimiva asiantuntijaorganisaatio, jonka asiantuntijoilla on vahva tausta genomitiedon hyödyntämisestä ja siihen liittyvistä liiketoimintamahdollisuuksista. Kasven vahvinta osaamista ovat IVD- ja MD-laitteisiin ja niiden ohjelmistoihin sekä (kliinisten) laboratorioiden laadunhallintaan ja regulaatioihin liittyvät palvelukokonaisuudet.

Kustannus Oy Duodecim julkaisee lääketieteen ja terveydenhuollon ammattilaisille suunnattuja tietosisältöjä niin perinteisinä painotuotteina kuin tietokantoina, terveydenhuollon järjestelmiin integroituina ratkaisuina ja ammattitaidon ylläpitoa ja jatkokoulutusta tukevana verkko-oppimisympäristönä. Kustannus Oy Duodecim tuottaa myös kansalaisille suunnattua tutkittua terveyteen ja sairauksiin liittyvää tietoa niin tietokirjojen, verkosta löytyvän Terveyskirjasto.fi -palvelun kuin omahoidon tueksi kehitettyjen sovellusten avulla. Yhtiön toimintaa ohjaa Duodecimin yli 130-vuotinen perinne luotettavan ja ymmärrettävän lääketieteellisen tiedon julkaisijana. Sisältö syntyy yhteistyössä parhaiden lääketieteen asiantuntijoiden kanssa.

Labquality tarjoaa ulkoisia laadunarviointeja, konsultointipalveluja, kliinisiä tutkimuksia, auditointeja ja sertifiointeja sekä koulutuksia terveydenhuoltoon ja terveysteknologiayrityksille. 

Modulight valmistaa lasereita ja kehittää lasersovelluksia, jotka mahdollistavat optogeneettiset tutkimukset. Soluihin voidaan kuljettaa valolle herkkiä proteiineja, joiden ansiosta soluja voidaan hallita ja tutkia laservalon ja herkkien valokuitujen avulla. Modulightin lasereita on käytössä useissa solututkimuslaboratorioissa fotodynaamisten hoitojen (PDT, photodynamic therapy) tutkimuksessa, ja PDT:n hyödyntäminen on mullistamassa useita eri syöpähoitoja.

Nordic Genex tarjoaa hyvinvointia tukevia testauksia, hyvinvointipalveluja, luentoja ja
koulutuksia Suomessa ja kansainvälisillä markkinoilla.

Pharmaca Health Intelligence Oy (Lääketietokeskus) tuottaa lääkeinformaatio-, koulutus ja tiedolla johtamisen palveluita terveydenhuoltoon ja lääkealalle. Yritys tunnetaan Pharmaca Fennica® -lääketietokannasta, joka sisältää myös farmakogenomisen päätöksentuen terveydenhuollon ammattilaisen työn tueksi ja potilaan parhaaksi.

PharmaLex Finland (DRA Consulting) on lääkevalmisteiden ja lääkinnällisten laitteiden myyntilupa-asioiden asiantuntija. Se tarjoaa asiantuntijapalveluita yrityksille, jotka valmistavat ja myyvät terveysteknologiatuotteita, kuten lääkinnällisiä laitteita ja in vitro -diagnostisia laitteita (IVD) EU:ssa ja Pohjoismaissa.