Genevia Technologies Oy

http://www.genevia.fi/

 

Avainsanat: bioinformatiikka, genomiikka, yrityspalvelut, tutkimus, tuotekehitys, datan käsittely ja analytiikka, ohjelmisto, konsultointi, Tampere

 

Keywords: bioinformatics, genomics, business services, research, product development, data processing and analytics, software, consulting, Tampere

 

Genevia Technologies Oy