Medikro Oy

http://www.medikro.fi/ 

 

Avainsanat: lähitestaus, mittaus ja monitorointi, lääkinnälliset laitteet, 3D, ohjelmisto, diagnostiikka, keuhkot, kansantaudit, valmistaja, Kuopio

 

Keywords: point of care, measuring and monitoring, medical devices, 3D, software, diagnostics, lungs, chronic diseases, manufacturer, Kuopio