Ihmisiä kadunvilinässä

Terveysalan kasvustrategia budjettikäsittelyn yhdeksi teemaksi

Mon, 09/19/2022 - 11:12

Terveysalan järjestöt – Terveysteknologia ry, Lääketeollisuus ry, Sailab- MedTech Finland ry ja Suomen Bioteollisuus ry - tekevät hyvää yhteistyötä keskenään ja muun muassa Sitran kanssa, koska toimialan kehittyminen ja kehittäminen hyödyntää kaikkia – samalla myös suomalaista yhteiskuntaa ja suomalaisia. Tämän vuoksi ehdotamme yhdessä terveysalan kasvustrategiaa budjettikäsittelyn yhdeksi teemaksi

Suomi tarvitsee uusia kasvupolkuja. Terveysala voi olla yksi ratkaisuista ja siksi terveysalan kasvustrategia tulee olla mukana seuraavassa budjetissa ja eduskuntaan tulevissa hallituksen esityksissä.

Suomi velkaantuu kovaa kyytiä ja siksi yhteiskunnan tulee satsata toimialoihin, jotka luovat talouskasvua ja hyvinvointia koko väestölle. Terveysala on yksi näistä aloista, mutta se tarvitsee uuden, ajanmukaisen kasvustrategian, jotta maamme pysyy ja vahvistuu kilpailukykyisenä toimintaympäristönä alan yrityksille.

Terveysalan kasvustrategiassa määriteltyjä tavoitteita on toimeenpantu vuodesta 2014 lähtien. Strategia on alkanut myös tuoda tuloksia. Esimerkiksi terveysteknologian vienti on lisääntynyt, tutkimus- ja tuotantoinvestoinnit Suomeen ovat kasvaneet merkittävästi viime vuosina ja Suomi nähdään kansainvälisesti kiinnostavana TK-kohteena.

Me terveysalan toimijat pidämme tärkeänä, että terveysalan uusi kasvustrategia on mukana seuraavassa budjetissa ja eduskuntaan tulevissa hallituksen esityksissä ja että terveysalan kasvustrategian toimeenpanolle varataan selkeästi oma budjettimomentti.

Myös tutkimustyölle tulee varmistaa riittävä rahoitus ja toimintaedellytykset yliopistosairaaloiden tehtäviä koskevan lain ja valtion budjetin kautta. Lisäksi on huolehdittava, että hyvinvointialueet myös käytännössä ohjaavat saamansa rahoituksen tutkimustyöhön.

Haluamme olla yhdessä rakentamassa entistä vahvempaa terveysalan kasvua, koska siitä hyötyy koko suomalainen yhteiskunta. Talouskasvun, työpaikkojen ja osaamisen lisäksi entistä vahvemmasta terveysalasta hyötyy hyvän palvelun ja hoidon myötä myös jokainen suomalainen.

Terveysteknologia ry, Saara Hassinen
Lääketeollisuus ry, Sanna Lauslahti
Sailab – MedTech Finland ry, Laura Hollanti
Suomen Bioteollisuus ry, Carmela Cantor-Aaltonen
Sitra, Petri Lehto