syysseminaari

KUTSU Terveysteknologia ry:n syyskokous ja -seminaari 30.11.2023

Terveysteknologia ry:n sääntömääräinen syyskokous ja jäsenistölle tarkoitettu syysseminaari järjestetään torstaina 30.11.2023 klo 9.30-12.00.

Syyskokouksessa klo 9.30-10.00 käsitellään ja vahvistetaan mm. yhdistyksen talousarvio ja maksut seuraavalle kalenterivuodelle sekä valitaan jäsenet yhdistyksen hallitukseen. Esityslista ja päätösehdotukset on toimitettu jäsenille etukäteen.

Heti kokouksen jälkeen pidetään syysseminaari klo 10.00-12.00. Ohjelma on Slush-henkinen, koska olemme syksyn aikana edistäneet Verticalille antamaamme startup-toimeksiantoa. Sen puitteissa on strategisesti arvioitu eri keinoja, joilla voimme parhaiten konkreettisin toimenpitein tukea startup-jäseniämme. Yritysten tarpeita ja toiveita on kuultu hankkeen aikana. 

Startup-valmistelun tuloksena olemme päätyneet mm. kehittämään säädöstyöryhmiemme rakennetta ja sisältöä entistä laadukkaampaan suuntaan eri tasoiset oppijat ja asiantuntijat huomioiden. Jäsenemme ovat hankkeen aikana nimenneet sääntelyn ylivoimaisesti suurimmaksi haasteekseen terveysteknologia-alalla. Sääntelyosaaminen on lisäksi kaiken kokoisille yrityksille markkinoille pääsyn edellytys.

Kannattaa siis tulla kuulemaan ja ottamaan kantaa sekä työryhmäuudistukseen että muihin startup-hankkeen loppupäätelmiin. Keskustelut määrittävät millaista toimintaa meillä on tulevina vuosina jatkuvasti kasvavassa yhteisössämme.

Vieraaksemme saapuu lisäksi sijoitusjohtaja Miia Kaye Suomen valtion pääomasijoitusyhtiö TESIstä. Hän kertoo TESIn terveysteknologia-alaa koskevasta tuoreesta selvityksestä (2023) ja yritysten rahoitusnäkymistä. 

Ohjelman jälkeen on mahdollisuus jäädä salaattilounaalle ja suunnata sen jälkeen vaikka SLUSHiin.

Tilaisuuteen pyydetään ilmoittautumaan 24.11.2023 mennessä: paivi.ahlgren@teknologiateollisuus.fi 

Tervetuloa!

Terveysteknologia ry:n hallitus