Blogi: Terveysteknologiaan kasvua innovatiivisten kumppanuuksien avulla

29.1.2018 klo 0.00

Terveysteknologia on kasvava tulevaisuuden ala: vuonna 2016 tuotevienti oli 2,1 miljardia euroa ja kasvua edellisvuodesta lähes 10 prosenttia. Vaikka valtaosa yritysten tuotannosta menee vientiin, yrityksillä on tarpeet kehittää ratkaisujaan Suomessa. Tämä tuo terveysteknologiaratkaisuja osaksi potilaan hoitoa sekä edistää yritysten kasvua ja vientiä sekä lisää samalla investointeja Suomeen.

Sote-reformi avaa uusia mahdollisuuksia yrityksille, joille Suomi on ennen kaikkea referenssimarkkina vientiä varten. Juuri nyt on oikea hetki aloittaa yhteistyön rakentaminen uudelta pohjalta terveysalan kasvustrategian hengessä, jotta potilaatkin hyötyvät entistä paremmasta hoidosta. Mukaan yhteistyöhön tarvitaan kaikki sote-toimijat.

Palvelutuottajia rohkaisemme yhteiskehittämiseen sekä huomioimaan teknologian käytön tuomat hyödyt. Yhteistyö on enemmän kuin osiensa summa. Yhteys potilaaseen ja potilaan tarpeisiin on yhteistyön perusta. Näin saadaan parempia hoitokokemuksia, hoidon vaikuttavuutta ja tuottavuutta.

Kaik­ki so­te-toi­mi­jat yh­teis­työ­hön

Myös sairaaloiden tulee koota resurssit ja toimintamallit yhteistyön aikaansaamiseksi. Yhteistyöstä on jo hyviä alkuja, kuten HUS:in CleverHealth Network, mutta silläkään ei ratkaista perusongelmaa resurssien puutteesta.

Erityisen hankalaa referenssitiedon hankinta on pienille yrityksille ja moni pieni yritys on jo päätynyt Ruotsiin tai Tanskaan. Nyt onkin kiire saada toimiva Testbed-toiminta käyntiin myös Suomessa. HUS Testbed ja OuluHealth Labs ovat pisimmällä.

Hankintalaki antaa hyvän pohjan uudistaa hankintoja, jotka ovat pilotoinnin ja yhteiskehittämisen lisäksi tärkeä osa referenssimarkkinaa. Uskaliaimmat ovat jo aloittaneetkin uuden hankintalain mahdollisuuksien hyödyntämisen. Muilta odotamme samaa, myös innovatiivisten julkisten hankintojen osalta.

Julkiset TKI-rahoituksen leikkaukset ovat viime vuosina heikentäneet kaikkien osapuolten osallistumismahdollisuuksia. Rahoitus tulisi palauttaa vähintään leikkauksia edeltävälle tasolle, jotta huimat mahdollisuudet voitaisiin hyödyntää.

Yhteistyöllä ongelmat voidaan ratkaista. Yhdessä luotuja innovatiivisia ratkaisuja voidaan sen jälkeen viedä myös maailmalle.

 

Saara Hassinen

Toimitusjohtaja, Terveysteknologia ry
@SaaraHassinen

Blogi on julkaistu aiemmin Teknologiateollisuuden helmikuun 2018 uutiskirjeessä.