Blogi: Valinnanvapaus on mahdollisuus, teknologia lisäarvo

5.4.2018 klo 14.17

Sote-reformi ja sen osana oleva valinnanvapaus on mahdollisuus teknologiayrityksille, jotka tuovat lisäarvoa niin julkisille kuin yksityisille palvelutuottajille.

Suomi elää viennistä. Terveysteknologia tuotteiden viennin arvo on viimeisen 20 vuoden aikana viisinkertaistunut ja ylijäämä kymmenkertaistunut. Ylijäämää on vuosina 1996-2017 kertynyt lähes 11 miljardia euroa. Tämä on tullut kansantalouden hyväksi. 

Jotta vientiä ja ylijäämää voitaisiin jatkossakin kasvattaa ja jopa kiihdyttää pitää Sote-markkinasta tehdä myös toimiva referenssimarkkina vientiä varten. On ollut hienoa kuulla, miten sosiaali- ja terveysministeriö kuvaa itseään nykyään myös kasvuministeriönä.

Valinnanvapaus edistää teknologian hyödyntämistä ja uusi hankintalaki on hyvä lähtökohta myös innovatiivisille hankinnoille. Mahdollisuus käyttää suomalaisia terveysteknologiaratkaisuja osana potilaan hoitoa, kannattaa hyödyntää. Hankintakäytänteet ja -osaaminen sen sijaan vaativat vielä parannusta. Sote-hankintojen siirtyessä kunnilta maakunnille, myös osaaminen toivottavasti keskittyy ja sitä kautta paranee. Vastaavasti myös teknologian tuomien ratkaisujen Kela-korvattavuus pitää varmistaa.

Valinnanvapauden käynnistyessä palvelujen vertailu nousee tärkeään rooliin. Tätä varten tarvitaan tietojärjestelmät, joiden keskeneräisyys huolettaa monia. Lisäksi tarvitaan hyviä mittareita, joilla arvioidaan niin yksilön saamaa terveyshyötyä kuin palvelun laatua ja tuottavuutta laaturekisteriä varten.

Maassamme on parhaillaan käynnissä useita valinnanvapauskokeiluja. Kokeilukulttuuri onkin hyvä tapa edistää muutosta ja sen pitäisikin olla osa sote-järjestelmän rakentamista. Tulokset ovat lupaavia ja niiden käyttöönotto ja levittäminen tulee varmistaa. On myös hyvä huomata, että kokeilut ovat myös eriomainen keino sitouttaa toimijoita ja innostaa muutokseen.

Lisätiedot:

Saara Hassinen, toimitusjohtaja
Terveysteknologia ry – Healthtech Finland
puh. 040 531 1661
etunimi.sukunimi(at)teknologiateollisuus.fi
Twitter @saarahassinen ja @HealthtechFi