CleverHealth Network

CleverHealth Network kehittää datasta innovaatioita ja parempaa terveyttä - elvytysrahalla saadaan vielä enemmän vaikuttavuutta

5.2.2021 klo 11.00
CleverHealth Network on vuonna 2017 perustettu terveysteknologian ekosysteemi, jossa yritykset ja terveydenhuollon asiantuntijat kehittävät parempaa hoitoa suomalaisille ja innovatiivisia vientituotteita yrityksille. Ekosysteemissä lääkäreiden osaaminen ja tutkimustieto yhdistetään teknologiayrityksiin ja datan tarjoamiin mahdollisuuksiin. 

HUSin koordinoimassa ja Business Finlandin sekä yritysten rahoittamassa hankkeessa on tällä hetkellä mukana useita Terveysteknologia ry:n jäseniä, kuten BC Platforms, GE Healthcare ja Planmeca. Ekosysteemiin osallistujien määrää ei ole rajattu, vaan muutkin voivat osallistua toimintaan tai ehdottaa uusia projekti-ideoita. Tämä on hieno mahdollisuus myös pienille yrityksille. 

Hankkeen tuote- ja palveluinnovaatioiden pohjana on Helsingin yliopistollisen sairaalan laaja-alainen terveysdata. Tavoitteena on olla edelläkävijä terveydenhuollon digimurroksessa ja viedä suomalaisia innovaatioita kansainvälisille markkinoille sekä houkutella ulkomaisia investointeja Suomeen. 

Ekosysteemi koostuu projekteista, ja niitä on käynnissä erilaisia. ECare for Me -projektissa pyritään tekoälyn avulla tuottamaan tehokkaampaa ja nopeampaa hoitoa harvinaissairauksia ja akuuttia leukemiaa sairastaville sekä kotidialyysipotilaille. 

Lapsen verensokerin mittaaminen -hankkeessa tavoitteena on turvallisuuden parantaminen ja perheen jokapäiväisen elämän helpottaminen lapsen diabeteksen hoidossa. Hankkeessa rakennetaan avointa rajapintaratkaisua ja oleellinen osa hankkeessa on potilaan tiedon käytön luvallistaminen sekä turvallinen tiedon välitys. 

Raskausdiabeteksen etäseuranta -projektissa raskausajan diabeteksen hoitoa tuetaan uudella digitaalisella, tekoälyyn pohjautuvalla palvelumallilla. 

Terveyskylä® -projekti tarjoaa maailmanlaajuisen digitaalisen, räätälöitävän palvelualustan, joka tuo yhteen ammattilaiset, tiedon sekä potilaiden paremman digi- ja lähihoidon. Terveyskylä tarjoaa kolme erillistä palvelua: tietoa ja tukea kansalaisille, digihoidon polkuja potilaille, joilla on diagnosoitu sairaus, sekä digitaalisia palveluja ja työkaluja ammattilaisille. 

Pääalueen kuvantamisanalytiikka -hankkeessa kehitetään lääkäreille työkalua, jolla tavoitellaan aivoverenvuodon tarkempaa diagnostiikkaa ja parempaa hoitoa potilaille. Projekti tähtää tekoälyyn pohjautuvan, kliinisesti merkittävän kuva-analytiikan kehittämiseen. 

Nyt kun Suomessa pohditaan EU:n elvytysrahan käyttöä, kannattaa raha kohdistetaan muutamaan tarkkaan valittuun kohteeseen, jolloin niistä tulee investointeja. Kannattaa myös valita sellaisia, jotka ovat päässeet hyvään alkuun ja jotka ovat helposti skaalattavissa suuremmiksi. Näin vaikuttavuuskin kasvaa. CleverHealth Network täyttää kriteerit, ja se on myös erinomainen esimerkki yhteistyöstä yksityisen ja julkisen sektorin kesken. Paras tulos saadaan yhdessä. 

Lisätiedot:
www.cleverhealth.fi