Clinius

Cliniukselta uusia ja tehokkaampia tutkimuspalveluita

Pe, 24.04.2020 - 12:26
Clinius tarjoaa jatkossa palveluna kliinisiin laitetutkimuksiin liittyvää tutkimustenhallintaohjelmistoa. Ohjelmisto sekä tehostaa Cliniuksen toteuttamien tutkimusten läpivientiä että mahdollistaa niihin uudenlaista toiminnallisuutta. Palvelu täydentää Cliniuksen kliinisten laitetutkimusten kokonaistarjontaa.

 

Cliniuksen uusi palvelu mahdollistaa entistä tehokkaamman ja hallitumman tutkimusten toteutuksen. Tutkimustulosten keruu ja käsittely nopeutuu samalla, kun luotettavuus datan oikeellisuuden ja täydellisyyden osalta lisääntyy. Monikeskustutkimuksia on myös aiempaa helpompi hallinnoida ja monitoroida.

Ohjelmistolla hallitaan tutkimuspaikkoja, tutkimusdataa sekä seurataan tutkimuksen edistymistä. Sen avulla voidaan erilaisilla päätelaitteilla hoitaa tutkimuksen tiedonkeruu reaaliajassa ja turvallisesti. Henkilötietojen käsittelyssä huomioidaan GDPR-vaatimukset ja kerätyn tiedon käsittelyssä USA:n FDA 21 CRF Part 11 vaatimukset tietojen jäljitettävyydelle. Myös tutkimusryhmien omien tutkimusten toteutuksen hallinta ja tukeminen on mahdollista, Cliniuksen tarjotessa suunnitteluapua sekä tutkimuksen ja siihen liittyvän datan hallinnan.

Clinius on erikoistunut terveysteknologian (MDR ja IVDR) laitteisiin, tarvikkeisiin ja ohjelmistoihin. Toiminnan perustana on moni­puolinen ja laaja asiantuntijoiden tiimi, nopea ja joustava reagointi asiakasyritystensä muuttuviin tarpeisiin ja aikatauluihin sekä 15 vuoden kokemus terveydenhuollon laitteiden  ja tarvikkeiden kehitystoiminnasta sekä viranomaisvaatimusten täyttämisestä.

Lisätietoja:

Timo Parkkari, kliininen johtaja 

puh. 040 737 4095, timo.parkkari@clinius.fi

Miikka Maijala, toimitusjohtaja

puh. 040 509 6160, miikka.maijala@clinius.fi