Hyvinvointi tekoäly ja robotiikka

Hyvinvoinnin tekoäly ja robotiikka -ohjelma päättyi - nyt on huolehdittava tehokkaasta ja vaikuttavasta toimeenpanosta

25.3.2022 klo 12.43
Hyvinvoinnin tekoäly ja robotiikka -ohjelma eli #hyteairo-ohjelman tavoitteena oli tukea ja vauhdittaa tekoälyn ja robotiikan hyödyntämistä. Terveysteknologia ry oli mukana ohjelman neuvonantajaryhmässä ja jatkaa myös ohjelman tärkeässä toimeenpanovaiheessa.

Hyteairo-ohjelma päättyi vuoden 2021 lopussa ja sen loppuraportti on julkaistu. Loppuraportti esittelee ohjelman keskeisimpiä tuotoksia sekä kuvaa, miten ohjelman eri osa-alueiden työ jatkuu ohjelman päättymisen jälkeen. Terveysteknologia ry pitää ohjelman toimeenpanovaihetta erittäin tärkeänä ja tukee toimeenpanoa monipuolisesti omassa vaikuttamistyössään sekä osallistumalla ohjelman jatkohankkeisiin.

Hyvinvoinnin tekoäly ja robotiikka (Hyteairo) –ohjelma toimi vuosina 2018 – 2021 toimialan kaikkien osapuolien yhteisenä verkostona. Terveysteknologia ry oli edustettuna ohjelman neuvonantajaryhmässä.

Hyteairo kokosi sote-alan tekoälyyn ja robotiikkaan liittyvää kehitystä samaan ohjelmaan siten, että tulevaisuutta rakennettiin sekä kehitykseen liittyviä ongelmia ratkottiin yhdessä.

Ohjelma on toiminut käynnistäjänä ja alustana yhteistyölle. Hyteairossa tehtiin verkostoyhteistyötä ja kansainvälistä yhteistyötä, käynnistettiin kotona asumisen teknologiat ikäihmisillä -ohjelma sekä perustettiin uusia verkostoja liittyen keskustelevan tekoälyn vauhdittamiseen sote-alalla, tekoäly analytiikassa sekä osaamisen kehittämiseen oppilaitosyhteistyönä. Lisäksi paneuduttiin sekä yksittäisten teknologioiden että digitalisaatiohankkeiden vaikutusten ja vaikuttavuuden arviointiin.

Tavoitteet

Hyteairo-ohjelman tavoitteena oli

  • nopeuttaa tekoälyn ja robotiikan hyödyntämistä hyvinvointialan palveluissa ja toimintaprosesseissa
  • luoda edellytyksiä tekoälyn ja robotiikan kehittämiselle ja käytölle hyvinvointialalla
  • edistää alan AiRo-teknologioiden liiketoimintaa Suomessa ja niiden vientiä

Ohjelman aika tuotettiin useita julkaisuja ja selvityksiä. Terveysteknologia ry osallistui mm. terveys- ja hyvinvointiteknologioiden arviointia ja korvattavuutta koskevan selvityksen tekemiseen. 

Terveysteknologia ry edistää ohjelman johtopäätösten toimeenpanoa jatkossakin osallistumalla mm. Hyvinvointi- ja terveysdatan kansallisen innovaatioekosysteemihankkeen eli HYTKI-hankkeen ohjausryhmän työhön.

Viiden alueen terveysalan ekosysteemien yhteistyönä rakennettavalla HYTKI-teemaverkostolla edistetään terveys- ja hyvinvointialan innovaatiotoimintaa. Hankkeen toimilla tuetaan alueiden digitalisaatiosiirtymää ja terveys- ja hyvinvointidatan toisiokäyttöä TKI-yhteistyössä osana aluekehityksen ja innovaatioekosysteemi-toiminnan kokonaisuutta.