Lääketietokeskus Best Place to Work

Jäsenesittelyssä Lääketietokeskus: ”Vaikuttava hoito perustuu luotettavaan tietoon ja tiedolla johtamiseen”

18.6.2020 klo 11.43
Lääketietokeskus tunnetaan suomalaisen lääketiedon integraattorina ja toimijana, jolla on vahva jalansija kaikissa Pohjoismaissa. Yrityksellä on kumppaniverkostoa ympäri maailman, mutta halua kasvuun ja kansainvälistymiseen on enemmänkin.

”Nomen est omen – nimi on enne”, sanoo Lääketietokeskuksen toimitusjohtaja, Minna Palhamo. Yrityksen nimen loppuosa keskus kuvastaa hyvin Lääketietokeskuksen roolia integraattorina, joka toimii koko terveysalan keskiössä ja yhdistää alan toimijat.

Palhamo kuvaa tätä roolia syklisten tietovirtojen kautta, jossa terveysalan eri toimijat voivat olla sekä tiedon tuottajia että sen käyttäjiä. Tiedon virtaussuunta on perinteisesti kulkenut tuottajilta käyttäjille, mutta nykyisin tietovirta kulkee myös toiseen suuntaan. Lääketietokeskuksella on itsellään hyvin laaja, luotettava ja kattava tietovaranto, mutta vahvan yhteistyön puitteissa voidaan syklisesti hyödyntää myös muiden toimijoiden tietolähteitä.

Digitalisaatio ja sykliset tietovirrat

Lääketietokeskuksella on kolme liiketoiminta-aluetta: lääketietopalvelut, tiedolla johtamisen palvelut sekä osaamisen palvelut. Digitalisaatiolla ja teknologialla on näissä kaikissa keskeinen tehtävä.

Yritys on tunnettu Pharmaca Fennica® -lääketietovarannosta, joka on integroitu osaksi digitaalisia apteekki- ja potilastietojärjestelmiä. ”Kauneus piilee siinä, että tieto on digitaalista ja rakenteistettua, jolloin palvelu pystytään tuotteistamaan eri käyttäjäryhmille ja erilaisiin käyttötarkoituksiin”, kertoo Palhamo.

Samasta tietolähteestä voidaan tuottaa kullekin käyttäjälle juuri sopiva informaatio kutakin käyttäjää palvelevassa muodossa. Lääkärin näkymä voi olla erilainen kuin esimerkiksi farmaseutin, sairaanhoitajan tai potilaan. Jokaiselle käyttäjäryhmälle voidaan poimia heille räätälöidyt ja ajantasaiset sisällöt.

Lisäksi tieto on saatavilla 24/7 monimuotoisesti ja -kielisesti, niin verbaalisesti kuin visuaalisestikin, esimerkiksi suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Hoitojen tukiaineistoja ja potilasohjeita, kuten visuaalisia lääkekuvia ja ohjevideoita, on saatavilla myös esimerkiksi arabiaksi ja somaliksi. Potilaiden on mahdollista päästä yhdenvertaisesti ja reaaliaikaisesti hoidon ja hoitotietojen äärelle juuri silloin, kun se heille itselleen parhaiten sopii.

Verkkopalveluiden ja järjestelmäintegraatioiden lisäksi Lääketietokeskus tarjoaa lääketietoa mobiilisovelluksena ja kirjana. Näin terveydenhuollon ammattihenkilö pystyy määräämään ja toimittamaan lääkkeitä myös poikkeustilanteissa, kuten tietoliikenneyhteyksien katketessa.

Lääketietokeskus tuottaa Kelalle kansallisen e-reseptin lääketietokannan ja kaikissa Pohjoismaissa lääkkeiden yksilöintitunnuspalvelun. Esimerkiksi jos kansainvälinen toimija vaikkapa Japanista, Yhdysvalloista tai Ranskasta haluaa tulla Ruotsin markkinoille, toimii Lääketietokeskus porttina Pohjoismaihin.

Tiedolla johtamisen liiketoiminta-alueella korostuu tiedon syklisyys. Asiakkaalle pystytään tuottamaan esimerkiksi vaikuttavinta hoitoa koskevan päätöksenteon tueksi tiedolla johtamisen palveluita, joissa hyödynnetään sekä omaa tietovarantoa että ulkopuolisia tietolähteitä. Tiedot voidaan yhdistää keskenään siten, että päätöksenteossa nojataan tietoon eikä olettamuksiin.

”Tietojen yhdistäminen tarjoaa valtavasti mahdollisuuksia puhumattakaan siitä, että visualisoitaisiin tieto siten, että ymmärrettävyys paranee”, sanoo Palhamo. Tiedon käytettävyys, luotettavuus ja laadunvarmistus on avainasemassa.

Uudistumisen aika ja työn merkityksellisyys

Minna Palhamo

Toimitusjohtaja Minna Palhamo

Palhamo siirtyi Lääketietokeskuksen palvelukseen noin 11 vuotta sitten tehtyään ensin työuraa terveydenhuollossa sekä kustannus-, media- ja informaatioalalla.

Palhamon aloittaessa työt Lääketietokeskuksessa yritys oli juuri uudistumisen kynnyksellä. ”Lääketietokeskuksen läpikäymä muutos on ollut iso, ja se on onnistunut kirkkaan vision, laaja-alaisen yhteistyön ja määrätietoisen toimeenpanon avulla”, pohtii Palhamo. Onnistuminen vaatii asiakastarpeiden tuntemista, systemaattista johtamista ja verkostomaista toimintaa.

Taaksepäin katsoessaan Palhamo kokee olleensa uudistamassa toimintaa myös aiemmissa työpaikoissaan. Esimerkiksi media- ja informaatiomaailmassa johtotähtenä oli ratkaista asiakkaan ongelmia ja tehdä yhdessä palvelukehitystä. Palhamon mukaan edellä sanottu kuulostaa nykyisin itsestään selvyydeltä. Näin ei kuitenkaan ollut 10-20 vuotta sitten.

Lääketietokeskuksen vahvuutena on 45 vuoden aikana syntynyt syväosaaminen ja pitkäaikainen verkostomainen yhteistyö alan muiden toimijoiden kanssa sekä Suomessa että kansainvälisesti. Sitä halutaan vaalia.

Työssään toimitusjohtajaa on auttanut startup-henkinen työyhteisö, jossa on moniammatillista osaamista esimerkiksi farmasian, data-analytiikan, teknologian ja juridiikan aloilta. Toimitusjohtaja kokee, että moniammatillinen työyhteisö yhdistettynä hyvin aktiiviseen yhteistyöhön toimialan muiden toimijoiden kanssa on heidän organisaationsa vahvuus.

Työyhteisöä ilahdutti tänä vuonna yritykselle myönnetty ’Great Place to Work’ -sertifikaatti, jota Lääketietokeskus haki ensimmäistä kertaa. Sertifiointia edeltää laaja-alainen selvitys, jossa arvioidaan esimerkiksi organisaation ja asiakkaiden yhteistyötä, sisäistä vastuunjaon selkeyttä sekä organisaation arvojen toteuttamista arjen työssä.

Palhamoa motivoi oman työyhteisön tekemän työn merkityksellisyys. Koko sosiaali- ja terveydenhuoltoala, mukaan lukien lääkeala, on kasvuala, jossa tehdään aidosti merkityksellistä yhteiskunnallista työtä. Lääketietokeskuksen palveluilla voidaan vahvistaa vaikuttavuutta terveydenhuollossa, varmistaa potilasturvallisuutta, sekä valjastaa teknologinen kehitys ja lääketieteen innovaatiot sujuvoittamaan terveydenhuollon ammattilaisten jokapäiväistä työskentelyä. 

Toimitusjohtaja iloitsee aamuisin herätessään siitä, että saa tehdä aidosti merkityksellistä työtä. Kun resurssipaineiden kanssa taistelevalta kentältä tulee palautetta, että Lääketietokeskuksen tarjoamien palveluiden avulla on säästynyt aikaa potilaan kohtaamiseen tai jopa säästetty potilaan henki, lämmittää se mieltä joka kerta. ”Olemme onnistuneet tekemään jotain oikein”.

Terveysteknologia ry:n jäsenyys

Lääketietokeskus liittyi Terveysteknologia ry:n jäseneksi joulukuussa 2017 ja lisäksi Minna Palhamo on yhdistyksen hallituksen jäsen. ”Hallitustyö on ollut luonteva ja systemaattinen tapa tutustua muihin toimialan yrityksiin”, toteaa Palhamo. ”Lisäksi sen kautta on tarjoutunut mahdollisuus tehdä spinoff-tyyppistä yhteistyötä kahdenvälisissä suhteissa.”

Terveysalan sääntelyn tuntemisella on yrityksen toiminnassa keskeinen rooli. Lääketietokeskus haluaa olla proaktiivisesti perillä siitä, mihin suuntaan toimialaa koskeva sääntely on menossa. "Digitalisaation ansiosta datavarannon rinnalle on luotu lääkeinformaatio-, tiedolla johtamisen ja osaamisen palvelut, ja sääntely-ympäristön tunteminen on ihan A ja O. Parantaminen alkaa tiedosta”, Palhamo summaa.

Lisätietoja:
Sandra Liede, puh. 040 700 1658, sandra.liede@teknologiateollisuus.fi
Twitter: @sj_liede ja @HealthtechFi