tilastokuva

Katsaus vuoteen 2020 ja menestystä vuodelle 2021!

28.12.2020 klo 15.24
Vuodesta 2020 tuli yllättäen erilainen kuin kukaan osasi arvata. Maaliskuussa koronapandemia alkoi levitä uusille mantereille ja rantautui Keski-Euroopasta myös Suomeen vaikuttaen jäsenyrityksiin pitkälti samalla tavalla kuin muihinkin teknologiateollisuuden yrityksiin. Aluksi vaikutukset olivat vähäiset, mutta tilanteen pitkittyessä vaikeudet lisääntyvät, mikä näkyi kesällä esim. lomautusten lisääntymisinä. Liiketoiminnan ennustettavuus heikentyi käytännössä kaikissa yrityksissä.

Terveysalan merkitys kuitenkin korostui entisestään ja monelle jäsenyritykselle korona toi kysyntäpiikin, kun pandemia synnytti nopeasti tarpeen saada hoitoratkaisuja sairaaloihin ja erityisesti tehohoitoon. Kysynnän kasvu näkyi myös diagnostiikan ja digitaalisten palvelujen osalta.

Samoin vahvistui Terveysteknologia ry:n rooli yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa ja yrityksille tärkeiden asioiden eteenpäin viemisessä, kun juuri koronapandemian alla Sandra aloitti säädösasiantuntijana. Pitkäaikaisesti vaikuttanut Tom Ståhlberg oli siirtynyt eläkkeelle eli yrittäjäksi jo vuotta aiemmin.

Joulukuussa 2020 saatiin myös kauan kaivattu pääministeri Marinin hallituksen tiekartta 2020-2023 terveysalan kasvustrategian toimeenpanoon. Hienoa, että tällä kertaa yritysten roolia ja sote-markkinan roolia on kasvatettu entisestään, mihin pyrittiinkin vaikuttamaan jo eduskuntavaaleissa 2019. Vuonna 2021 tiekartan toimenpiteet konkretisoidaan, missä työssä ollaan myös vahvasti mukana. Samat teemat ovat esillä myös EU:n elvytysrahan käytössä, josta yhdistys kävi myös esittämässä näkemyksiään.

Jäsenkunta kasvoi koronasta huolimatta

Haasteellisesta vuodesta huolimatta yhdistys vahvisti asemaansa johtavana terveysalan yhteisönä ja vaikuttajana, kun jäsenkuntaan liittyi 22 uutta yritystä. Tervetuloa Abacus Diagnostica, Biocodex, Bonalive Biomaterials, Carital, Defour, ESiOR, Granitics, International Electric Company (IECO), Intersystems, Kaiku Health, LAKKA Health, Monidor, Pharmia, Photono, Precordior, Roche Dianostics, Silo AI, Suvanto Care, Tehofilter, TherMidas, VitalSignum ja Yhteinen Toimialaliitto (YTL).

Jäseniä oli vuoden lopussa yhteensä 151.

Aktiivista työryhmätoimintaa

Yhdistyksen pääasiallista toimintaa ovat työryhmäkokoukset, jotka ovat avoimia kaikille jäsenille! Muutamaa alkuvuoden kokousta lukuun ottamatta tapaamiset on järjestetty hyvin sujuneina Teams-kokouksina. Osallistuminen on jopa lisääntynyt vuoden aikana.

Yhteistyö Fimean kanssa on ollut tiivistä ja virkamiehiä on osallistunut myös säädöstyöryhmien kokouksiin. Myös yhteistyö sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ja työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) kanssa on ollut tärkeässä roolissa vuoden 2020 aikana.

Säädösryhmissä käsiteltiin mm. MD- ja IVD-asetusten soveltamiseen ja tulkintoihin liittyviä kysymyksiä, komission ohjeistuksia, standardeja, laadun- ja riskinhallinta-aiheita, ohjelmistoihin ja tekoälyyn liittyviä kysymyksiä, DigiHTA-arviointeja, jälkimarkkinoihin liittyviä vastuita, kliinisiä laitetutkimuksia sekä suorituskyvyn arviointitutkimuksia, poikkeuslupia, ilmoitettujen laitosten havaintoja, etäauditointeja, säännösten noudattamisesta vastaavan henkilön vastuita sekä kansainvälisiä aiheita.

Genomiteollisuusjaostossa oli aiheena muun muassa vuoden aikana käyty keskustelu terveydenhuollon käyttämistä ja kuluttajille myytävistä geenitesteistä sekä geneettisen neuvonnan antamisesta eli kuka saa puhua genomitiedosta. Aihe on esillä myös vuoden 2021 Lääkäripäivillä, jossa yhdistys on ollut mukana jo useamman vuoden ajan yhdessä Sitran kanssa. Genomiteollisuusjaostossa käsiteltiin lisäksi EU:n 1+MG -hanketta erityisesti teollisuuden osallistamisen näkökulmasta, kun STM nimitti Sandran Suomen edustajaksi hankkeen työryhmään 7 (WG7 Industry Involvement).

Ikääntyneen Suomen ongelmat (ISOt) nousivat alkuvuonna esiin teknologiaratkaisuja tarjoavien jäsenyritysten yhteistapaamisessa. Tuloksellisen toiminnan aikaansaamiseksi, mukaan kutsuttiin muun muassa Kuntaliitto, Super, ministeriöt (STM ja TEM), THL, VTT, Business Finland. Tuloksena syntyi aloite ikääntyneiden onnistuneesta kotona asumisesta, jota ryhdytään vuonna 2021 jalkauttamaan.

MD- ja IVD-asetusten siirtymäajat tarvitsevat vieläkin jatkoa

Korona-epidemia vaikutti yritysten mahdollisuuksiin jatkaa valmistautumista uuden lääkinnällisten laitteiden EU-asetuksen (MDR) siirtymäajan päättymiseen 26.5.2020 tilanteessa, jossa yritysten, viranomaisten ja ilmoitettujen laitosten resurssit olivat kiinni koronataistelussa.

Yhteistyössä Teknologiateollisuuden kanssa lähetettiin Euroopan komissioon Ursula Von Der Leyenin sihteeristölle kirje, jossa perusteltiin siirtymäajan jatkoa. Sama viesti lähettiin muualle komissioon ja parlamenttiin suomalaisten EU-edustajien kautta. Onneksi yhdistyksen voimakkaasti ajama siirtymäajan jatko toteutui ja siirtymäaika sai vuoden lisäajan 26.5.2021 saakka.

Näyttää kuitenkin siltä, että koronapandemia ei hellitä ennen loppuvuotta 2021 ja kaikki MD-asetuksen toimeenpanon vaatimat asiat, kuten kriittinen infrastruktuuri (mm. EUDAMED), komission ohjeistukset, ilmoitettujen laitosten määrä ja asetusten tulkintaa ja toimeenpanoa helpottavat standardit eivät tule kuntoon vuoden 2021 alkupuolella, jolloin siirtymäajan jatkolle vuoteen 2022 on perusteita. Tähän vaikutamme vahvasti alkuvuonna 2021, samoin kuin IVD-asetuksen siirtymäajan jatkoon 2023 saakka.

Vienti näyttää kasvavan kaikesta huolimatta

Vientitilaston julkistustilaisuutta ei vuonna 2020 järjestetty ja vientitiedot julkistettiin 6.4.2020 kotisivuilla. Vuonna 2019 terveysteknologian tuoteviennin vuotuinen arvo nousi uuteen ennätykseen ja oli 2,4 miljardia euroa. Kasvua edellisvuodesta kertyi 5,7 prosenttia.

Vuoden 2020 tuotevientiä voi ennakoida tarkastelemalla vientiä syyskuun loppuun. Alkuvuoden pudotus kertoo koronan vaikutuksista. Loppukesällä alkoi nousu, joka näyttää jatkuvan loppuvuonna. Historiaa katsomalla marras-joulukuu on viennin osalta parasta aikaa, joten koko vuoden osalta päästäneen ainakin kohtuulliseen tulokseen.

Yhteistyöllä entistä vahvempiin tuloksiin

Työ tulevaisuuden terveydenhuollon ratkaisujen ja koko sosiaali- ja terveysalan kehittymisen puolesta sekä vahva tuki yrityksille säädösasioiden haltuun ottamiseksi puhuvat yhdistyksen tarpeellisuuden puolesta, kun yritykset etsivät tukea kasvuun ja kansainvälistymiseen.

Yhdistyksen palveluksessa on vain kaksi henkilöä, mutta kahdestaan tätä kaikkea ei pysty tekemään. Suuri kiitos kuuluu Teknologiateollisuus ry:lle, jonka vahvaan tukeen voi nojautua arjen jokaisena päivänä. Yhdessä vaikuttamme kasvun, talouden ja kilpailukyvyn vahvistamiseen, yritysten uudistumiseen ja näiden edellytysten esille tuomiseen. Suomi tarvitsee innovatiivisia hankintoja, digitalisaation tuomia hyötyjä, osaajia ja osaamista enemmän kuin koskaan. Yhdessä olemme vahvempia. Erityinen kiitos viestintä-, graafikko- ja assistenttituelle Anttonille, Danielille, Kirsille ja Frederikalle!

Vuonna 2020 aloitettu yhteistyö Lääketeollisuus ry:n sekä sisarjärjestömme Sailab – Medtech Finland ry:n kanssa tiivistyy. Vuonna 2020 otimme yhdessä kantaa ns. elvytysrahan käyttöön ja terveysalan kasvustrategian tiekartan toimeenpanoon.

Hyvinvointiala HALI, Suomen Bioteollisuus FIB, Suunnittelu- ja konsultointiala SKOL ja Kyberturvallisuusala FISC ovat lähellä terveysteknologiaa ja siten läheisiä yhteistyökumppaneita.

Menestystä vuodelle 2021!

Lähtökohdat vuoteen 2021 ovat erilaiset kuin edelliseen. Nyt tiedämme, mitä on tulossa. Kysymys kuuluu vain, kauanko pandemia kestää ja miten pitkään sen häntiä riittää. Yritysten on joka tapauksessa uudistettava liiketoimintaansa kestävällä tavalla ja löydettävä uusia myynnin ja markkinoinnin keinoja. Etätyön tekeminen ja etä-/verkkopalvelut ovat uusi normaali, joka jää koronan jälkeiseenkin aikaan.

Vuosi 2020 siirsi tapahtumat verkkoon ja sama jatkuu myös vuonna 2021. Koronatilanteen parantuessa, paikalle voi myös tulla fyysisesti, jolloin tavoitteena on tasavertainen osallistuminen niin etänä kuin paikalla olijoille. Vuoden 2020 aiheet Mitä pitää tietää hakiessa pääomasijoituksia, Pääsy Yhdysvaltojen markkinoille ja Tekoäly, data ja IPR saavat jatkoa ja ehdotukset uusiksi aiheiksi ovat tervetulleita!

Vuonna 2020 päivitettiin myös yhdistyksen strategiaa. Slogan - Terveyttä teknologialla - säilyy. Myös visio - johtava yhteisö ja vaikuttaja terveysalalla - on ajan tasalla. Autamme edelleen alan yritysten kasvua ja kansainvälistymistä olemalla yritysten kohtaamispaikka ja kehittämällä palveluja jäsenille huomioiden terveysalan erityispiirteet, kuten säädösasiat. Mikä sitten muuttuu? Terveysdatan rooli kasvaa sekä yhteistyö Teknologiateollisuuden, Lääketeollisuuden ja Sailabin kanssa tiivistyy.

Toukokuussa koittaa totuuden hetki, kun lääkinnällisten laitteiden eurooppalaisen MD-asetuksen soveltaminen alkaa ja nähdään, kuinka moni yritys on toimintavalmiudessa uusine laadun- ja riskienhallintajärjestelmineen.

Kiitos kuluneesta vuodesta! Menestystä ja voimia uuteen vuoteen 2021!

 

S&S
Saara ja Sandra