Lojerin Ville Laine: Kotimainen hankinta hyödyttää kaikkia

Suomalaiset tuotteet pärjäisivät julkisten hankintojen kilpailutuksissa, jos niissä hankintahinnan sijaan keskityttäisiin pitkän tähtäimen hyötyyn ja elinkaaritaloudellisuuteen. Nämä painopisteet hyödyttäisivät koko yhteiskuntaa, kirjoittaa jäsenyrityksemme Lojerin toimitusjohtaja Ville Laine Teknologiateollisuuden Toimitusjohtajablogissa.

Kotimaiset hankinnat hyödyttävät laajasti koko Suomea. Liian usein hankintoja ohjaa kuitenkin lyhyen tähtäimen taloudellinen ajattelu. Organisaatiot kyllä pyrkivät kokonaistaloudellisesti edullisimpaan ratkaisuun, mutta käytännössä hankintahintaa painotetaan usein liian paljon.Kun elinkaarikustannukset otetaan huomioon, julkisista hankinnoista tulee pitkällä tähtäimellä edullisempia ja verovaroja säästyy. Lisäksi hankintoihin käytetty raha jää kotimaahan. On mielekkäämpää ja kansantaloudellisesti järkevämpää tukea suomalaisten ostovoimaa kuin viedä verorahat rajojen ulkopuolelle. 

Kotimaiset hankinnat parantavat työllisyyttä. Teknologiateollisuuden tekemien laskelmien mukaan yksi teknologiateollisuuden työpaikka luo 1,5 muuta työpaikkaa alihankintojen, palveluiden ja muiden ostojen kautta. Tällä matematiikalla Lojer työllistää 300 henkilöä. Lue Laineen kirjoitus kokonaisuudessaan täältä

 

[[{"fid":"164","view_mode":"default","fields":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","field_deltas":{"1":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"attributes":{"height":"450","width":"300","style":"width: 250px; height: 375px; float: left;","class":"media-element file-default","data-delta":"1"}}]]