Medanets saatavilla nyt myös UK:ssa ja Irlannissa

30.8.2019 klo 15.42

Uskomme vahvasti, että voimme tuoda arvoa UK:n ja Irlannin terveydenhuollon ammattilaisille, minkä vuoksi ratkaisumme on nyt saatavilla myös näillä markkinoilla, kertoo toimitusjohtaja Juha-Matti Ranta.

Päätös lähteä näille markkinoille perustuu markkinatutkimukseen sekä sovelluksen asiakkaille tuomaan lisäarvoon. Mobiilisovellus auttaa asiakkaita parantamaan hoitotyön tehokkuutta ja turvallisuutta siirtämällä hoitotyönkulkua lähemmäs potilasta.

Ratkaisu mahdollistaa digitaalisesti tehostetun hoitotyön kansallisen terveydenhuoltojärjestelmän pitkän tähtäimen vision mukaisesti. Intuitiivinen ratkaisu keventää hoitohenkilökunnan hallinnollista työtaakkaa sisällyttämällä tietojen tallennuksen luontevaksi osaksi hoitotyötä. Ratkaisu parantaa myös potilasturvallisuutta auttamalla tunnistamaan potilaan voinnin heikkenemisen aiempaa varhaisemmassa vaiheessa.

Markkinoiden tarpeisiin vastaaminen

Monissa muissa Euroopan maissa ollaan kenties edellä terveydenhuollon digitalisoinnissa, mutta Isossa-Britanniassa ja Irlannissa ollaan edellä EWS:n kaltaisten kliinistä turvallisuutta lisäävien työkalujen käyttöönotossa. Aikaisen varoituksen pisteytysjärjestelmät (Early Warning Score, EWS) on kehitetty sairaaloiden akuuttihoitotilanteissa parantamaan potilaan voinnin heikkenemisen tunnistamista ja sen hoitoa.

Ison-Britannian kuninkaallinen lääkäriliitto (UK Royal College of Physicians) laati vuonna 2012 kansallisen aikaisen varoituksen pisteytysjärjestelmän (National Early Warning Score, NEWS) EWS-pisteytysjärjestelmän standardoimiseksi valtakunnallisessa terveydenhuollossa, ja se otettiin Isossa-Britanniassa laajasti käyttöön jo vuonna 2015.

Medanets on tehnyt ratkaisuun merkittäviä parannuksia, jotka tuovat lisäarvoa asiakkaille tällä markkina-alueella.