Sandra Liede

Sandra Liede on uusi säädösasiantuntija

14.2.2020 klo 8.44

Tom Ståhlberg teki 16 vuoden uran Terveysteknologia ry:n ja sen jäsenten hyväksi, toimien aluksi Wallac Oy:n edustajana yhdistyksen hallituksessa, sen jälkeen yhdistyksen palveluksessa ja lopulta oman yrityksensä RaLex Partnersin kautta tuoden laajan asiantuntemuksensa jäsenten käyttöön. Yhdistys on kiitollinen tärkeästä panoksesta, koska säädösasioiden haltuunotto on tärkein osa yhdistyksen toimintaa ja sen osalta jäsentyytyväisyys on ollut hyvää.

Tärkeä työ saa arvoisensa jatkajan, kun OTM Sandra Liede aloittaa 1.3.2020 säädösasiantuntijana. Terveysteknologia ry:n toimitusjohtaja Saara Hassinen iloitsee saadessaan mukavan työparin, joka on laajasti verkottunut ja hyvin perehtynyt terveydenhuollon laitteiden, tarvikkeiden ja ohjelmistojen säädöksiin. ”Juristina Sandra tuo lisäarvoa yhdistykselle ja säädöstyöryhmiin. Hänen vahvuutena on myös hyödyntää työryhmien osaaminen entistä paremmin kaikkien jäsenten avuksi.”

Sandra Liedettä motivoi uudessa työssä mahdollisuus työskennellä laaja-alaisesti terveysteknologia-alan yritysten kanssa ja tuoda alalle monipuolinen ammatillinen kokemuksensa sääntelyn innovaatiomyönteisestä ja vastuullisesta soveltamisesta. ”Odotan, että pääsen kehittämään alan menestysmahdollisuuksia auttamalla mm. monimutkaisten säädösten haltuunotossa ja luomalla verkostojen avulla luottamuksellisen, avoimen ja positiivisen yhteistyön ilmapiirin yritysten, viranomaisten sekä muiden keskeisten sidosryhmien välille”, hän kertoo.

Liede on toiminut viimeisten kolmen vuoden ajan eritysasiantuntijana sosiaali- ja terveysministeriössä vastaten mm. genomilain valmistelusta ja biopankkilain päivityksestä ja osallistunut hallitusohjelman mukaisesti terveysalan kasvustrategian toimeenpanoon. Lakiesitykset on tarkoitus antaa eduskunnalle tämän vuoden aikana. ”Yhteistyö ministeriön kanssa on aina ollut hyvää ja jatkossa vielä parempaa,” toteaa Hassinen.

Terveysalan kasvustrategia on kolmen ministeriön (STM, TEM ja OKM), rahoittajien (Business Finland ja Suomen Akatemia) sekä muun julkisen ja yksityisen sektorin yhteinen hanke terveysalan toimintaympäristön parantamiseksi, jotta myös yritysten kasvu ja kansainvälistyminen tehostuisi.