Fondian & Terveysteknologia ry:n aamiaistilaisuus 15.2.2023: Vastuullisuuden kasvava merkitys liiketoiminnassa

Fondia
Fondia, Kluuvikatu 6 A

Fondia ja Terveysteknologia ry järjestävät yhteistyössä kutsuvierastilaisuuden, jossa Terveysteknologia ry:n jäsenyritykset pääsevät kuulemaan vastuullisuuden viimeaikaisista trendeistä sekä oikeudellistumiskehityksestä ja keskustelemaan Fondian asiantuntijoiden kanssa sen vaikutuksista liiketoimintaan.

Aamu alkaa Fondian toimitiloissa yhteisellä maittavalla aamiaisella, jonka jälkeen keskitymme vastuullisuuden kasvavaan merkitykseen liiketoiminnassa. Vastavuoroisesti esittelemme Fondialle yhdistyksen toimintaa ja ajankohtaisia tunnuslukuja terveysteknologiamarkkinasta. 

Tilaisuuteen ovat lämpimästi tervetulleita Terveysteknologia ry:n jäsenet. Osallistuminen edellyttää ilmoittautumista: sandra.liede@teknologiateollisuus.fi 

Aika: 

Keskiviikko 15.2.202 klo 8.30–11.00 

(aamiainen klo. 8.30-9.00) 

Paikka: 

Aleksanterinkatu 11, 00100 Helsinki  

(sisäänkäynti Kluuvikatu 6 A ja 2. kerros)

Puhujat: 

Sandra Liede, Johtava lakiasiantuntija, Terveysteknologia ry

Emma Mäkelä, Group Competence Lead, Senior Legal Counsel, Fondia Oyj

Netta Skön, Group Competence Lead, Senior Legal Counsel, Fondia Oyj  

Mikä vastuullisuus?

Vastuullisuuteen liittyvä sääntely on lisääntynyt merkittävästi. 

Lainsäädäntö asettaa reunaehtoja vastuullisen liiketoiminnan määrittelylle. EU on politiikkatason ohjelmissaan keskittynyt kokonaisvaltaisemmin vastuullisuusteemaan, ja kuluneen viiden vuoden aikana vastuullisuuden sääntely on lisääntynyt ja laajentunut koskemaan yritysten toimintaa eri sektoreilla. 

Sektori- ja oikeudenalakohtaisen sääntelyn sijaan yleistä vastuullisuussääntelyä esimerkiksi raportoinnista tulee voimaan nopeassa
aikataulussa. Tämä kaikki tarkoittaa yritysten kannalta sitä, että niiden tulee tarkastella, mistä lähtökohdista ja millä perusteluilla ne lähestyvät vastuullisuutta liiketoiminnassaan.  

Vastuullisuus vaikuttaa liiketoimintaan läpi organisaation. Vastuullisuusnäkökulmien huomioon ottaminen osana liiketoiminnan
prosesseja on jatkossa myös pakollista, sillä vastuullisuudesta ei voi viestiä ilman todellista vaikuttavuutta. Vastuullisuustyö voi tuoda yritykselle myös kauaskantoisempaa kaupallista etua ja lisäarvoa.  

Yrityksen sidosryhmät kuten asiakkaat, rahoittajat ja yhteistyökumppanit myös edellyttävät yhä enemmän konkreettisia toimia vastuullisuuden toteuttamiseksi. Vastuullisuustyö ei ole pitkään aikaan ollut vain viestinnällinen kysymys, vaan kiinteä osa yrityksen strategiaa lähes toimialasta riippumatta.  

Katso myös Terveysteknologia ry:n vastuullisuuslinjaukset.