Uutiskuva_Shutterstock_ihmisiä kadulla

Terveysteknologia ry, Lääketeollisuus ry, Sailab - MedTech Finland ry ilmoittautuvat kasvustrategian toimeenpanijoiksi

17.12.2020 klo 9.40

Terveysalan yhdistykset ilmoittautuvat Terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kasvustrategian tiekartan 2020-2023 toimeenpanijoiksi. Yhdistykset haastavat koko terveydenhuollon kentän mukaan varmistamaan, että Suomi on tulevaisuudessakin terveydenhuollon mallimaa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristö sekä suomalainen yhteiskunta ovat muutoksessa. Suomi ikääntyy ja hoiva- ja hoitokulut kasvavat. Lisäksi maallamme on entistä mittavammat taloushaasteet selätettävänä ja entistä suurempi hoitovaje korjattavana.

Uusien innovaatioiden avulla sairaudet tunnistetaan varhain ja hoito valitaan vaikuttavuuden mukaan tietoon perustuen. Tämän avulla sosiaali- ja terveydenhuollon painopistettä voidaan siirtää entistä enemmän hoidosta ennakointiin ja ennaltaehkäisyyn. Kustannusvaikuttavuutta voidaan edistää ottamalla käyttöön uusia ratkaisuja ja toimintamalleja.

”Meillä on hyvin samankaltainen visio tulevaisuuden sosiaali- ja terveydenhuollosta. Innovaatioiden käyttöönoton mallimaana tutkimustulosten hyödyntäminen innovaatiotoiminnassa lisääntyy ja toimiva kotimarkkina lisää myös vientiä”, toteaa Saara Hassinen Terveysteknologia ry:stä.

Laura Simik Sailab -MedTech ry:stä korostaa yhteistyön merkitystä kaikkien sosiaali- ja terveysalan kesken.

”On selvää, että pienen populaation Suomi pärjää vain vahvalla eri tahojen yhteistyöllä. Tarvitsemme yli rajojen ulottuvaa osaamista, uusia ratkaisuja ja kansainvälisiä verkostoja. Lisäksi tarvitaan entistä enemmän maan sisällä yhteistyötä. Tästä hyvänä esimerkkinä ovat kansalliset laaturekisterit. Jos halutaan mitata terveydenhuollon vaikuttavuutta, on ne saatava käyttöön nyt.”

”Terveysalalla on hurja määrä potentiaalia luoda uutta talouskasvua. Alan yrityksillä on mahdollisuus kasvattaa merkittävästi kansainvälisiä investointeja kuin myös tutkimus- ja kehittämistoimintaa Suomessa. Näin maahamme saadaan uusia korkea osaamisen työpaikkoja ja varmistetaan palvelujärjestelmämme osaaminen ja toimivuus myös tulevaisuudessa, painottaa Sanna Lauslahti, Lääketeollisuus ry:stä.

Terveysteknologia ry, Saara Hassinen toimitusjohtaja
Lääketeollisuus ry, Sanna Lauslahti toimitusjohtaja
Sailab - MedTech Finland ry, Laura Simik toimitusjohtaja