teknologia

Terveysteknologia-ala on parantanut kannattavuuttaan ja tuottavuuttaan viime vuosina

17.2.2021 klo 11.16
Suomessa toimiva lääke- ja terveysteknologia-ala on miltei kaksinkertaistanut tuottamansa arvonlisän vuosina 2008–2018, samaan aikaan kun Suomen koko yrityssektorin arvonlisä hienoisesti laski, todetaan 17.2.2021 julkaistussa Etlan tutkimuksessa.

Tuloksista nousi esiin lukuisia yllätyksiä. Esimerkiksi terveysteknologia-alan arvonlisä nousi Suomessa peräti 60 prosenttia vuodesta 2008 vuoteen 2018. Vertailun vuoksi Suomen koko yrityssektorin yhteenlaskettu arvonlisä ei ole inflaatiokorjattuna noussut vuodesta 2008, vaan vasta nyt on päästy takaisin vuoden 2008 lähtötasolle.

Terveysteknologia ry:n toimitusjohtaja Saara Hassinen ei ylläty. "Terveysteknologian tuotevienti kasvoi tuona aikana 800 miljoonasta eurosta 2,3 miljardiin euroon ollen yksi nopeimmin kasvavista korkean teknologian vientialoista."

Selvityksen mukaan vuonna 2018 terveysteknologian osuus koko yrityssektorin arvonlisästä oli 0,84 prosenttia. Samaa kokoluokkaa ovat muun muassa kaivosala (0,78 %), kumi- ja muoviteollisuus (0,85 %) sekä kulkuneuvojen valmistus (0,94 %).

Tutkijat ovat hahmottaneet useampiakin mahdollisia selittäviä tekijöitä menestyksen taustalla. Suomen selkeiksi vahvuuksiksi on jo 90-luvulla tunnistettu poikkeuksellisen matalan kynnyksen avoin ja rakentava yhteistyö potilaiden, klinikoiden, viranomaisten, yliopistojen ja yritysten välillä. Suomeen on myös kertynyt osaamista ja innovatiivisuutta niin terveydenhuollossa kuin tutkimustoiminnassakin. Alan tutkimus ja kehitystoimintaa on myös tuettu.

Tutkijat korostavat, että lääke- ja terveysteknologia uutena menestysalana vaatii myös jatkossa uusia panostuksia ja yhteistyön jatkumista. Saara Hassinen iloitseekin terveysteknologian ja lääketeollisuuden tiivistyneestä yhteistyöstä sekä Terveysalan kasvustrategiasta, jonka tiekartan 2021-2023 toimeenpano on alkanut. "Toivottavasti selvityksen tulokset lisäävät ymmärrystä, miksi koko terveysalan toimintaedellytyksiin ja ratkaisujen markkinoille saattamisen kannattaa panostaa."

Martti Kulvikin, Tero Kuusen ja Mika Pajarisen tutkimus Terveysteknologia ja tutkiva lääkeala Suomen taloudessa (ETLA B280) selvittää, mikä on alan rooli Suomen taloudessa ja mitä johtopäätöksiä siitä voidaan vetää. Saara Hassinen oli Lääketeollisuus ry:n koordinoiman selvityshankkeen ohjausryhmässä. Säädösasiantuntija, juristi Sandra Liede osallistui yhdessä Clinipower Oy:n toimitusjohtaja Maija Laukkasen kanssa selvityksen kirjoittamiseen terveysteknologian säädösasioita sekä geeni- ja terveysdataa - koskevien lukujen osalta.

Linkki Etlan tutkimukseen https://www.etla.fi/julkaisut/terveysteknologia-ja-tutkiva-laakeala-suomen-taloudessa/