Toisiolaki mahdollistaa terveyttä edistävien palveluiden ja innovaatioiden kehittämisen

10.5.2019 klo 10.37
Valtioneuvosto esittämän uuden lain (ns. toisiolaki) myötä sosiaali- ja terveystietojen toissijainen käyttö tulee mahdolliseksi. Datan myötä uusien palveluiden ja innovaatioiden kehittämiselle avautuu uusia mahdollisuuksia.

Sosiaali- ja terveystietojen toissijainen käyttö (toisiokäyttö) tarkoittaa, että sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnassa syntyneitä asiakas- ja rekisteritietoja käytetään muussa kuin siinä käyttötarkoituksessa, jonka vuoksi ne on alun perin tallennettu.

Uudessa laissa säädetyt toissijaiset käyttötarkoitukset ovat: tieteellinen tutkimus, tilastointi, kehittämis- ja innovaatiotoiminta, viranomaisohjaus ja -valvonta, viranomaisten suunnittelu- ja selvitystehtävä, opetus ja tietojohtaminen.

Terveysteknologia ry:n toimitusjohtaja Saara Hassinen kiittelee uutta lakia. Hassisen mukaan toisiolaki mahdollistaa useita uusia sovelluksia ja palveluita.

– Datan myötä esimerkiksi tekoälysovelluksia voidaan hyödyntää tuottamaan terveyttä edistäviä innovaatioita, Hassinen kertoo.

Tietoturva keskiössä

Lupakäsittelyä varten rakennetaan keskitetty järjestelmä sekä tietoturvalliset käyttöympäristöt, joissa tietoja käsitellään.

Lain toimeenpanoa varten perustetaan tietolupaviranomainen, joka varmistaa tietojen eettisesti kestävän käytön. Perustettava uusi viranomainen myöntää keskitetysti sosiaali- ja terveystietojen tietoluvat, silloin kun tietoja tarvitaan useilta rekisterinpitäjiltä.

Tiedolla johtaminen on yksi toissijaisen käytön peruste. Jatkossa rekisteritietoja voidaan käyttää palvelujen toimivuuden ja vaikuttavuuden seurantaan ja kehittämiseen. Tämä mahdollistaa toimivampien kokonaisuuksien kehittämisen esimerkiksi paljon palveluita käyttäville.

Laki tuli voimaan 1.5.2019. Osaa säännöksistä sovelletaan kuitenkin vasta siirtymäajan jälkeen. Tietolupaviranomaisen toiminta käynnistyy vaiheittain ensi vuoden puolella. 

 

Lähde: sosiaali- ja terveysministeriö