Working groups

Vastuullisuuslinjaus kannustaa kertomaan vastuullisuustoimista

1.2.2022 klo 8.23

Terveysteknologia ry on laatinut jäsentensä avulla vastuullisuuslinjaukset, joilla autetaan yrityksiä valmistautumaan asiakkaiden, omistajien, sijoittajien sekä nykyisten ja tulevien työntekijöiden toiveisiin ja vaatimuksiin. Vastuullisten toimintatapojen noudattaminen helpottaa myös muiden sidosryhmien kykyä arvioida yrityksiä muista kuin taloudellisista näkökohdista.

– Terveysteknologiayrityksillä vastuullisuus kytkeytyy ensisijaisesti potilasturvallisuuden varmistamiseen, kertoo säädösasiantuntija Sandra Liede. Sen vuoksi toimiala onkin hyvin säädeltyä. Yritykset toimivat aina vallitsevan lainsäädännön mukaisesti, ja vastuullinen yritys tietää, mitkä säädökset sitä koskevat.

Pelkkä lainsäädännön noudattaminen ei enää kuitenkaan riitä vaan yritykset noudattavat lisäksi vapaaehtoisia yritysvastuun ohjeita ja periaatteita. Jokainen yritys valitsee niiden avulla vaikuttavimmat ja toimintaansa parhaiten soveltuvat tavat toimia vastuullisesti.

– Vientiyritykset huomioivat vastuullisuuden Suomessa ja maailmalla, toteaa toimitusjohtaja Saara Hassinen.

Terveysteknologiayritykset ovat edelläkävijöitä monen uuden teknologian hyödyntäjinä. Yritykset myös osallistuvat keskusteluun esimerkiksi tekoälyn ja robotiikan käyttöönotosta tai genomi- tai sote-tiedon hyödyntämisestä. Uusien ratkaisujen käyttöönotto muuttaa usein myös toimintatapoja. Joskus teknologia korvaa ihmisen tekemää raskasta ja rutiininomaista työtä. Vastuullinen yritys osallistuu keskusteluun työn muuttumisesta ja myös ohjaa ja opastaa käyttäjiä käyttötarkoituksen mukaiseen käyttöön.

Yhteistä kaikille terveysteknologiayrityksille on hyvän tekeminen. Potilasturvalliset, vaikuttavat ja innovatiiviset ratkaisut tuovat lisäarvoa sosiaali- ja terveydenhuollolle. Yritykset kokevat myös vastuuta Suomen hyvinvoinnista. Kasvava vienti luo jatkossakin työpaikkoja ja investointeja Suomeen.

Lisätiedot:
Saara Hassinen, toimitusjohtaja
Terveysteknologia ry – Healthtech Finland
puh. 040 5311 661
saara.hassinen(at)teknologiateollisuus.fi