Kaiku Health Oy

https://kaikuhealth.com/ 

 

Avainsanat: ohjelmisto, syöpä, digitaalinen palvelu, etähoito, mittaus ja monitorointi, tekoäly, datan käsittely ja analytiikka, tutkimus, upgraded-jäsen, Helsinki

 

Keywords: software, cancer, digital service, telemedicine, measuring and monitoring, artificial intelligence, data processing and analytics, research, upgraded member, Helsinki

 

Kaiku Health Oy