MediSapiens Oy

http://www.medisapiens.com/ 

 

Avainsanat: ohjelmisto, tuotesuunnittelu, datan käsittely ja analytiikka, potilastietojärjestelmät, digitaalinen palvelu, yrityspalvelut, tutkimus, biopankki, Helsinki

 

Keywords: software, product design, data processing and analytics, medical data systems, digital service, business services, research, biopank, Helsinki

 

 

MediSapiens Oy