Navigil Oy

https://www.navigil.com/ 

 

Avainsanat: hyvinvointiteknologia, älykello, etävalvonta, hoitajakutsu, mittaus ja monitorointi, ohjelmisto, digitaalinen palvelu, kansantaudit, kotihoito, muisti, upgraded-jäsen, valmistaja, Espoo

 

Keywords: welfare technology, smart watch, remote monitoring, nurse call, measuring and monitoring, software, digital service, chronic diseases, home care, memory, upgraded member, manufacturer, Espoo