Nursie Health Oy

https://www.nursiehealth.com/ 

 

Avainsanat: ohjelmisto, digitaalinen palvelu, mittaus ja monitorointi, datan käsittely ja analytiikka, etähoito, tutkimus, lääkinnälliset laitteet, yrityspalvelut, Kuopio

 

Keywords: software, digital service, measuring and monitoring, data processing and analytics, telemedicine, research, medical devices, business services, Kuopio

 

 

Nursie Health Oy