Philips Medical Systems MR Finland

http://www.philips.fi/healthcare

 

Avainsanat: kuvantaminen, magneettikuvaus, lääkinnälliset laitteet, diagnostiikka, aivot, VR, sydän, implantti, valmistaja, Vantaa

 

Keywords: imaging, MRI, medical devices, diagnostics, brain, VR, heart, implant, manufacturer, Vantaa

 

 

Philips Medical Systems MR Finland