Vitec Raisoft Oy

https://www.raisoft.com/

 

Avainsanat: ohjelmisto, kotihoito, ympärivuorokautinen hoiva, koulutus, sosiaalipalvelut, InterRAI -instrumentit

 

Keywords: software, home care, round-the-clock care, training, social services, InterRAI instruments