Health industry Lojer

Terveysteknologian vienti Eurooppaan kasvoi

Yhdysvallat on edelleen ylivoimaisesti suurin suomalaisen terveysteknologian tuoja 33 %:n osuudella, mutta Euroopan merkitys on kasvussa.

Terveysteknologian vienti Eurooppaan kasvoi vuoden 2020 aikana 871 milj. eurosta 1028 milj. euroon. Prosenteissa maanosan osuus viennistä kasvoi 33:sta 42 %:iin. Suurimmat suomalaisen terveysteknologian tuojamaat Euroopassa olivat suuruusjärjestyksessä Iso-Britannia, Saksa, Ranska, Italia, Ruotsi ja Venäjä.

Koko alan kasvu on jatkunut jo parikymmentä vuotta. Koronavuonna 2020 terveydenhuollon laitteiden, kuten potilasvalvonta- ja röntgenlaitteiden vienti laski 10,3 prosenttia 1,52 miljardiin euroon. Tilannetta paikkasi laboratoriodiagnostiikan vienti, joka nousi 27,3 prosenttia 0,83 miljardiin euroon sisältäen laitteet ja reagenssit.

Suomi tarvitsee kansainvälisiä yrityksiä

Terveysteknologia on yksi merkittävimmistä korkean teknologian vientialoista. Ala on tuonut ulkomaankauppaan kaikkiaan 14 miljardin euron ylijäämän parin viime vuosikymmenen aikana.

Terveysteknologia ry:n toimitusjohtaja Saara Hassisen mukaan alan vaikuttavuus on kuitenkin vielä vientilukuja suurempi.

– Toimialan rikkaus on monipuolisuus. Esimerkiksi kansainväliset yritykset sijoittavat Suomessa toimivien tytäryhtiöiden tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan suuria summia. Nämä ovat myös merkittäviä viejiä, jolloin Suomeen saadaan uusien ratkaisujen lisäksi työpaikkoja ja investointeja.