Omda Oy

https://omda.com/

 

Avainsanat: ohjelmisto, syöpä, ensihoito, kuvantaminen, mittaus ja monitorointi, aivot, datan käsittely ja analytiikka, datapankki, konsultointi, etäpalvelu, etähoito, sairaankuljetus, digitaalinen palvelu, biopankki, Oulu, Tampere, Helsinki

 

Keywords: software, cancer, first aid, imaging, measuring and monitoring, brain, data processing and analytics, data bank, consulting, remote service, telemedicine, ambulance service, digital service, biopank, Oulu, Tampere, Helsinki