Labmaster Oy

https://www.labmaster.fi 

 

Avainsanat: lääkinnälliset laitteet, in vitro -diagnostiikka, diagnostiikka, tutkimus, tuotekehitys, datan käsittely ja analytiikka, mittaus ja monitorointi, ohjelmisto, lähitestaus, valmistaja, Kaarina

 

Keywords: medical devices, in vitro -diagnostics, diagnostics, research, product development, data processing and analytics, measuring and monitoring, software, point of care, manufacturer, Kaarina