Aisti Health Oy

https://aistihealth.com/fi

 

Avainsanat: Hyvinvointiteknologia, datan käsittely ja analytiikka, digitaalinen palvelu, ohjelmisto, tekoäly, etäpalvelu, etävalvonta, mittaus ja monitorointi, konsultointi, koulutus, riskinhallinta, strateginen suunnittelu, tuotekehitys, tutkimus. yrityspalvelut, Helsinki

Keywords: welfare technology, data processing and analytics, digital service, software, artificial intelligence, remote service, remote monitoring, measuring and monitoring, consulting, training, risk management, strategic planning, product development, research, business services.
Artificial Intelligence, Big Data & Analytics, Occupational healthcare, Well-being at work, Helsinki