HTF lääkäripäivillä
Uutinen

Terveysteknologia ry Lääkäripäivillä 25.-27.1.2023

Lääkäriliitto on tärkeä yhteistyötaho Terveysteknologia ry:lle. Yhteisenä tavoitteenamme on teknologiaratkaisujen käytön lisääminen ja erityisesti uusien ratkaisujen saaminen sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Tämän vuoksi Terveysteknologia ry on sopinut Lääkäriliiton kanssa vuoden 2023 Lääkäripäiviä koskevasta yhteistyöstä.

Tavoitteenamme on tehdä lääkäreitä ja muuta terveydenhuollon ammattikuntaa tutuksi yrityksille ja päinvastoin. Yhteistyössä tuotettua ohjelmaa tarjotaan sekä Areenalavalla että Startup-alueella. Tervetuloa!

Areenalava

Lääkärit osana yritysten tuotekehitystä ja ratkaisujen käyttöä
25.1.2023 klo 11.00-11.45

Väestön ikääntyminen ja työikäisten määrän väheneminen haastaa sosiaali- ja terveydenhuollon. Teknologia tarjoaa yhden ratkaisun. Tarve tulee sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisilta, ja näitä tarvitaan myös mukaan tuotekehitykseen. Paneelissa keskustellaan, millaisia potilasturvallisia teknologiaratkaisuja tarvitaan, miten lääkärit saadaan mukaan kehitystyöhön ja miten kehittämistoimintaa tulisi rahoittaa.

Janne Aaltonen (Lääkäriliitto)
Mia Laiho (Eduskunta, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue)
Visa Honkanen (HUS)
Mika Hagberg (Paree Group)
Saara Hassinen, pj. (Terveysteknologia)

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon potilastiedot paremmin käyttöön 

25.1.2023 klo 15.00-16.00

Sairauksien ennaltaehkäisy, hoidon koordinointi, hoitoon pääsyn parantaminen, omahoidon tukeminen ja laadukkaat hoitopäätökset edellyttävät potilastietojen entistä laajempaa hyödyntämistä. Paneelissa keskustellaan, miksi tiedon sujuva kulku on tärkeää ja miten tiedon kulku pitäisi tehdä, jotta lääkärilläkin olisi aina ajantasainen tietoa käytössään.

 

Uudet teknologiat lääkäreiden käyttöön
26.1.2023 klo 11.15-12.00

Uudet teknologiat tuovat lääkäreiden käyttöön työkaluja, joita ei aina osattu edes toivoa. Tästä huolimatta ratkaisujen tuotekehityksessä on tarvittu lääkäreiden apua. Paneelin aluksi esitellään tekoäly patologin työkaluna, älyneulalla selkäytimeen ja digitaalinen kaksonen osana kasvojensiirtoleikkausta. Esitysten jälkeen keskustellaan, miten lääkärit saadaan mukaan kehitystyöhön ja miten löytyvät muut tarvittavat osaajat.

Kaisa Helminen (Aiforia)
Timo Hänninen (Injeq)
Jani Horelli (Planmeca)

Patrik Lassus (HUS)
Saara Hassinen (Terveysteknologia ry), pj.

 

Startupit ja terveydenhuollon tarpeet
26.1.2023 klo 15.00-15.45

Keskustelun aiheena on startupit, jotka työstävät uusia innovaatioita niin julkiseen kuin yksityiseen sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Toiveena onkin saada läpinäkyvästi tietoa terveydenhuollon tarpeista ja hoitoketjuista. Mutkaton keskusteluyhteys on kaikkien etu ja hyvän yhteistyön alku. Startupit tarjoavat myös lääkäreille uuden uramahdollisuuden yrittäjänä tai kehittäjänä. Keskustelussa nostetaan kiinnostusta startuptoimintaa kohtaan, ja etsitään keinoja yhteistyön tiivistämiselle palveluntuottajien kanssa.

Jani Tikkanen (Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue)
Kati Sulin (Terveystalo)
Ville Mujunen (Somia Reality Oy – Ninchat)
Kenneth Salonius (Vertical), pj.

Tule lisäksi kohtaamaan näytteilleasettajia ja tapaamaan yrityksiä Lääkäripäivien näyttelyyn!

Näyttelyssä on myös Startup-alue, jossa voit tavata mm. Pekka Mäkelän (Glucostratus).