Digipsykologia Oy

https://dipsy.fi/

 

Avainsanat: Hyvinvointiteknologia, lääkinnälliset laitteet, mielenterveys, automaatio, datan käsittely ja analytiikka, digitaalinen palvelu, tekoäly, datapankki, etähoito, etäpalvelu, mittaus ja monitorointi, potilastietojärjestelmät, dokumentaatiopalvelut, kliiniset arvioinnit, laadunvarmistus, tutkimus, digitaaliset mielenterveyspalvelut, kustannusvaikuttavuus, koneoppiminen, ihmisen ja teknologian vuorovaikutus, käyttäjälähtöisyys, Tampere

 

Keywords: Welfare technology, medical device, mental health, automation, data processing and analytics, digital service, artificial intelligence, data bank, telemedicine, remote service, measuring and monitoring, medical data systems, documentation service, clinical evaluation, quality assurance, research, Tampere