HT_uutiskuva2023_Tehoa_tekoälystä_pk-yrityksille_opas

Tehoa tekoälystä pk-yrityksille! -opas julkaistu

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu julkaisi tiistaina 23.5.2023 maksuttoman Tehoa tekoälystä pk-yrityksille! -yritysoppaan. Oppaan tavoite on edistää uusien sisäisten liikeprosessien innovointia ja tekoälyn käyttöönottoa pk-yrityksissä.

Tutkimusten mukaan isot yritykset hyötyvät tekoälyteknologioista eniten, kun taas pienet ja keskisuuret yritykset kokevat tekoälyn hyödyntämisen edelleen haastavaksi.

Tältä pohjalta sai alkunsa Tehoa tekoälystä pk-yrityksille! -yritysopas, jossa asiantuntijat ja eri alojen vaikuttajat tuovat esiin tekoälyn mahdollisuuksia ja sen käyttöönottoon liittyviä haasteita sekä ratkaisuja niiden selättämiseen.

Pienille ja keskisuurille yrityksille eli pk-yrityksille suunnattu opas ohjaa vaihe vaiheelta hyödyntämään tekoälyratkaisuja liiketoiminnan kehittämisessä ja kasvattamisessa, kuten esimerkiksi sisäisten prosessien parantamisessa, innovaatiotyössä sekä tuote- ja palvelukehityksessä.

Maksuton Tehoa tekoälystä pk-yrityksille! -opas tarjoaa käytännön esimerkkejä tekoälyn innovatiivisesta hyödyntämisestä sekä kokemuksia sen käyttöönotosta pk-yrityksissä. Lisäksi opas tarjoaa tukea yrityksen tai liiketoimintayksikön tarpeiden kartoittamiseen, työkalujen käyttöönottoon sekä tekoälyn kokonaiskuvan jäsentämiseen.

Oppaassa esitellyt konkreettiset työkalut auttavat työyhteisöjä omaksumaan tekoälyn osaksi arkeaan sekä ottamaan ensimmäisiä askelia tekoälyn parissa. Sisältö on luotu jokaista varten – olitpa sitten tekoälykonkari, tekoälyn parissa aloittava tai asiasta kiinnostunut.

Oppaan voi ladata osoitteesta: https://www.haaga-helia.fi/fi/ai-tie

Yli sadan yrityksen tekoälymatka

Tehoa tekoälystä pk-yrityksille! -opas pohjautuu AI-TIE – Tekoälyinnovaatioekosysteemillä kilpailukykyä pk-yrityksille -hankkeen ja sen AI-TIE Etelä-Suomi -sisarhankkeen (2021-2023) yhteydessä tuotettuun tietoon ja niistä saatuihin tuloksiin sekä yli sadan suomalaisen yrityksen kanssa jaettuun tekoälymatkaan.

AI-TIE -hankkeiden projektipäällikkö, Haaga-Helian vanhempi tutkija Anna Lahtinen on toiveikas tulevaisuuden suhteen. Hänen kokemustensa mukaan suomalaisella yrityskentällä on paljon valjastamatonta potentiaalia, joka odottaa vain löytämistään.

– Olemme oppineet aivan valtavasti näiden vuosien aikana, ja halusimme saattaa oivalluksemme laajemmin pk-yritysten käyttöön. Uskon, että oppaan avulla yritys kuin yritys voi omaksua tekoälyn osaksi liiketoimintaansa, hän toteaa.

Suomessa on noin 350 000 pk-yritystä, joka on yhteiskunnallisesti ja kansantaloudellisesti erittäin merkittävä joukko. Lahtisen mukaan juuri pk-yritykset ovat avainasemassa, mitä tulee Suomen kilpailukyvyn kasvattamiseen kansainvälisillä markkinoilla.

– Tutkimusten mukaan noin 70 % suomalaisista pk-yrityksistä ei vieläkään hyödynnä tekoälyä liiketoiminnassaan, vaikka kiinnostusta toki löytyy. Yrityksemme tarvitsevat rohkaisua, muiden yritysten tekoälytarinoita ja työkaluja, joilla pääsee eteenpäin sekä ennen kaikkea tukea, jota oppaammekin tarjoaa, hän jatkaa.

Haaga-Helia ammattikorkeakoulun koordinoiman ja yhdessä Laurea ammattikorkeakoulun kanssa toteuttaman AI-TIE -hankekokonaisuuden rahoittivat Euroopan aluekehitysrahasto (REACT-EU) ja Uudenmaan liitto. Lisäksi AI-TIE Etelä-Suomi -hanketta rahoitti Kymenlaakson liitto. Lisätietoa AI-TIE:stä löytyy osoitteesta https://www.aistories.fi