Terveysteknologia osana terveysalaa

fihta_nainen_vauva_banner_peilikuva.jpg

Terveysteknologia on voimakkaasti kasvava tulevaisuuden ala, jonka merkitys lisääntyy suomalaisten ikääntyessä ja syntyvyyden laskiessa. Teknologiaratkaisut tarjoavat parempaa hoitoa potilaille, apua ammattilaisille, tuottavuutta terveydenhuollolle ja hyvinvointia Suomelle.

Terveysteknologia on myös kasvava korkean teknologian vientiala, mikä tuo Suomeen vientituloja hyvinvoinnin kasvattamiseksi. Tuoteviennin arvo saavutti uuden ennätyksen vuonna 2019 ollen 2,4 miljardia euroa. Kasvua edellisvuodesta kertyi 5,7 prosenttia. Ala on reilun 20 vuoden aikana tuonut Suomen ulkomaankauppaan lähes 13 miljardin euron ylijäämän.

Terveydenhuollon laitteiden, kuten potilasvalvonta- ja röntgenlaitteiden vienti kasvoi 5 prosenttia 1,700 miljardiin euroon, mikä vastaa 70 prosenttia terveysteknologian kokonaisviennistä vuonna 2019. In vitro -diagnostiikan vienti kasvoi 10 prosenttia ja oli yhteensä 656 miljoonaa euroa sisältäen sekä laitteet että reagenssit. Tarkemmat tiedot tuoteviennistä ja kohdemarkkinoista on koottu raporttiin terveysteknologian tuoteviennistä vuonna 2019.

Vaikka valtaosa yritysten tuotannosta menee vientiin, yrityksillä on tarve kehittää ratkaisujaan Suomessa. Tutkimus- ja kehitystoiminnalla saadaan ratkaisuja osaksi suomalaisten potilaiden hoitoa. Samalla saadaan kustannustehokkuutta ja vaikuttavuutta tulevaisuuden terveydenhuoltoon ja edistetään myös yritysten kasvua ja investointeja Suomeen.

Terveysteknologia hyödyntää aktiivisesti uusia teknologioita, kuten digitaalisia palveluja, teollista internetiä (IoT), tekoälyä ja robotiikkaa. Alalla on paljon asiantuntipalveluita esimerkiksi kliinisiin tutkimuksiin, sopimusvalmistukseen ja viranomaisvaatimuksiin liittyen. Alan uusi aluevaltaus liittyy genomitiedon hyödyntämiseen.

Terveysteknologiayritykset työllistävät Suomessa jo yli 13 000 ihmistä. Yrityksillä on myös kansainvälisesti vertaillen laajaa tutkimus- ja kehitystoimintaa, ja ne myös valmistavat valtaosan tuotteistaan täällä. Kasvu lisää työpaikkoja, mikä on tuonut myös pulaa osaavista tekijöistä. Suurin puute on tällä hetkellä koodareista.

Terveysteknologia on myös tärkeä osa terveysalaa yhdessä lääketeollisuuden sekä sosiaali- ja terveydenhuollon yksityisen ja julkisen palvelutuotannon kanssa. Terveysalan kasvustrategia on tiivistänyt terveysalan yhteistyötä ja edistänyt alan kasvua jo kahden hallituskauden ajan. Myös Sanna Marinin hallitus jatkaa strategian toimeenpanoa.

Terveysalan menestystä tukee myös terveysalan yhdistysten yhteistyö, jonka puitteissa julkistettiin keväällä 2019 yhteinen tulevaisuuden terveydenhuoltoon keskittyvä Terveyden tekijät -avaus.  

Terveysteknologia tärkeä osa terveysalaa