Terveysteknologia osana terveysalaa

fihta_nainen_vauva_banner_peilikuva.jpg

Terveysteknologia on voimakkaasti kasvava tulevaisuuden ala, jonka merkitys lisääntyy suomalaisten ikääntyessä ja syntyvyyden laskiessa. Teknologiaratkaisut tarjoavat parempaa hoitoa potilaille, apua ammattilaisille, tuottavuutta terveydenhuollolle ja hyvinvointia Suomelle.

Terveysteknologia on myös kasvava korkean teknologian vientiala, mikä tuo Suomeen vientituloja hyvinvoinnin kasvattamiseksi. Tuoteviennin arvo saavutti uuden ennätyksen vuonna 2022 ollen 2,7 miljardia euroa. Kasvua edellisvuodesta kertyi 6 prosenttia.

Terveydenhuollon laitteiden, kuten potilasvalvonta- ja röntgenlaitteiden vienti nousi 12 prosenttia 1,72 miljardiin euroon, mikä vastaa 63 prosenttia terveysteknologian kokonaisviennistä vuonna 2022. In vitro -diagnostiikan vienti laski 3,2 prosenttia ja oli yhteensä 890 miljoonaa euroa sisältäen sekä laitteet että reagenssit. Tarkemmat tiedot tuoteviennistä ja kohdemarkkinoista on koottu raporttiin terveysteknologian tuoteviennistä vuonna 2022.

Vaikka valtaosa yritysten tuotannosta menee vientiin, yrityksillä on tarve kehittää ratkaisujaan Suomessa. Tutkimus- ja kehitystoiminnalla saadaan ratkaisuja osaksi suomalaisten potilaiden hoitoa. Samalla saadaan kustannustehokkuutta ja vaikuttavuutta tulevaisuuden terveydenhuoltoon ja edistetään myös yritysten kasvua ja investointeja Suomeen.

Terveysteknologia hyödyntää aktiivisesti uusia teknologioita, kuten digitaalisia palveluja, teollista internetiä (IoT), tekoälyä ja robotiikkaa. Alalla on paljon asiantuntipalveluita esimerkiksi kliinisiin tutkimuksiin, sopimusvalmistukseen ja viranomaisvaatimuksiin liittyen. Alan uusi aluevaltaus liittyy genomitiedon hyödyntämiseen.

Terveysteknologiayritykset työllistävät Suomessa jo yli 13 000 ihmistä. Yrityksillä on myös kansainvälisesti vertaillen laajaa tutkimus- ja kehitystoimintaa, ja ne myös valmistavat valtaosan tuotteistaan täällä. Kasvu lisää työpaikkoja, mikä on tuonut myös pulaa osaavista tekijöistä.

Terveysteknologia on tärkeä osa terveysalaa yhdessä lääketeollisuuden sekä sosiaali- ja terveydenhuollon yksityisen ja julkisen palvelutuotannon kanssa. Terveysalan kasvustrategia on tiivistänyt terveysalan yhteistyötä ja edistänyt alan kasvua.

Terveysteknologia tärkeä osa terveysalaa