Tervetuloa jäseneksi!

Tervetuloa jäseneksi!

Tervetuloa jäseneksi

Terveysteknologia ry – Healthtech Finland on kohtaamispaikka erikokoisille ja eri kehitysvaiheessa oleville niin suomalaisille kuin kansainvälisille terveysteknologia-alan yrityksille.

Jäsenhakemus / Membership application

Terveysteknologia ry - Healthtech Finland (ent. Terveysteknologian Liitto ry - FiHTA) toimii kiinteänä osana Teknologiateollisuutta, joka edistää suomalaisten teknologiayritysten kilpailukykyä ja toimintaedellytyksiä. Healthtech Finlandin strategia tähtää terveysteknologia-alan yritysten kasvun ja kansainvälistymisen helpottamiseen.

Yhteistyötä jäsenyritysten kesken tehdään työryhmissä, joissa jaetaan tietoa, yhteistyöideoita ja vertaistukea. Vuonna 2022 Healthtech Finlandilla on kolme työryhmää, jotka keskittyvät sääntelyyn, kuten uusien lääkinnällisten laitteiden (MD), in vitro diagnostiikan laitteiden ja tarvikkeiden (IVD) asetusten haltuunottoon sekä ohjelmistojen erityiskysymyksiin. Työryhmät ovat erityisen tärkeitä, kun toukokuussa 2020 loppuu siirtymäaika ottaa haltuun uudet eurooppalaiset asetukset. Työryhmissä on mukana myös viranomaistahoja, jotka osallistuvat asetusten toimeenpanon ja tulkintojen valmisteluun.

Näiden lisäksi yhdistyksen Genomiteollisuusjaosto toimii aktiivisesti vaikuttaen muun muassa genomitiedon hyödyntämistä säätelevään lainsäädäntöön. Työryhmät ja jaosto ovat avoimia kaikille jäsenille.

Vaikuttamistyötä tehdään laajan sidosryhmäyhteistyön avulla tavoitteena potilasturvallisten terveysteknologiratkaisujen nykyistä laajempi käyttöönotto sosiaali- ja terveydenhuollossa. Kotimarkkina on yrityksille referenssimarkkina, joka on edellytys myös menestykselliselle viennille.  

HealthtechFi Forum kokoaa 8 kertaa vuodessa jäsenet ajankohtaisen aiheiden ympärille. Kevätkokous järjestetään toukokuussa ja syyskokous joulukuussa.

Jäsenetuna on 12 kuukauden käyttöoikeus Qaira-tietopalveluun lakisääteisten vaatimusten seurantaan. Vuoden jälkeen jäsenet saavat tuntuvan alennuksen palvelun hinnasta.

Yhdistys tuottaa toimialatietoa jäsenten ja sidosryhmien käyttöön. Tiedot edellisen vuoden tuoteviennistä on koottu keväisin julkistettavaan vuosijulkaisuun.

Jäsenmaksusta päätetään syyskokouksessa. 

Varsinaisille jäsenille jäsenmaksun perusteena on terveysteknologiaan liittyvä liike­vaihto:

  • Liikevaihto alle 0,5 milj. euroa: 500 euroa (alv 0%)
  • Liikevaihto 0,5-2 milj. euroa: 550 euroa (alv 0%)
  • Liikevaihto 2-55 milj. euroa: 0,0275% liikevaihdosta (alv 0%).
  • Liikevaihto yli 55 milj. euroa: 15.125 euroa (alv 0%)

Upgraded-jäsenille annetaan 180 euron (alv 0%) alennus jäsenmaksusta.
Kannatusjäsenten jäsenmaksu on 1.320 euroa (alv 0%).