Tervetuloa jäseneksi!

terveysteknologia Jäsenet
Terveysteknologia ry – Healthtech Finland on kohtaamispaikka erikokoisille ja eri kehitysvaiheessa oleville niin suomalaisille kuin kansainvälisille terveysteknologia-alan yrityksille.

Jäsenhakemus / Membership application

Terveysteknologia ry - Healthtech Finland toimii kiinteänä osana  Teknologiateollisuutta, joka edistää suomalaisten teknologiayritysten kilpailukykyä ja toimintaedellytyksiä. Healthtech Finlandin strategia tähtää terveysteknologia-alan yritysten kasvun ja kansainvälistymisen helpottamiseen.

Yhteistyötä jäsenyritysten kesken tehdään työryhmissä, joissa jaetaan tietoa, yhteistyöideoita ja vertaistukea. Vuonna 2024 Healthtech Finlandilla on kolme työryhmää, jotka keskittyvät sääntelyyn, kuten uusien lääkinnällisten laitteiden (MD), in vitro diagnostiikan laitteiden ja tarvikkeiden (IVD) asetusten haltuunottoon sekä ohjelmistojen erityiskysymyksiin. Työryhmissä on mukana myös viranomaistahoja, jotka osallistuvat asetusten toimeenpanon ja tulkintojen valmisteluun.

Yhdistys on jäsenenä eurooppalaisessa Cocirissa, jossa työryhmiin saadaan ajankohtaista tietoa ja aiheita. Sen kautta voidaan vaikuttaa myös EU-agendalla oleviin toimialan ajankohtaisiin asioihin. Vastaavasti yhdistys seuraa toisen eurooppalaisen järjestön Digital Europen toimintaa.

Säädöstyöryhmien lisäksi yhdistyksen Genomiteollisuusjaosto toimii aktiivisesti vaikuttaen muun muassa genomitiedon hyödyntämistä säätelevään lainsäädäntöön. 

Näiden lisäksi yhdistys koordinoin ISOt (Ikääntyvän Suomen ongelmat) verkostoa, jonka tavoitteena on edistää teknologian hyödyntämistä ikääntyneiden hoidossa ja erityisesti kotihoidossa. Tämä, kuten työryhmät ja Genomiteollisuusjaosto ovat avoimia kaikille jäsenille.

Vaikuttamistyötä tehdään laajan sidosryhmäyhteistyön avulla tavoitteena suotuisa toimintaympäristö kehittää, valmistaa ja saattaa sosiaali- ja terveydenhuoltoon vaikuttavia, innovatiivisia ja potilasturvallisia terveysteknologiratkaisuja nykyistä laajemmin. Kotimarkkina on yrityksille referenssimarkkina, mikä on edellytys myös menestykselliselle viennille.

Työryhmien lisäksi yhdistys järjestää webinaareja ajankohtaista aiheista. Jäsenkirjeitä lähetetään viikoittain. Kevätkokous järjestetään toukokuussa ja syyskokous joulukuussa.

Jäsenetuna on 12 kuukauden käyttöoikeus Qaira-tietopalveluun lakisääteisten vaatimusten seurantaan. Vuoden jälkeen jäsenet saavat tuntuvan alennuksen palvelun hinnasta.

Yhdistys tuottaa toimialatietoa jäsenten ja sidosryhmien käyttöön.

Jäsenmaksusta päätetään syyskokouksessa. 

Varsinaisille jäsenille jäsenmaksun perusteena on terveysteknologiaan liittyvä liike­vaihto:

  • Liikevaihto alle 0,5 milj. euroa: 500 euroa (alv 0%)
  • Liikevaihto 0,5-2 milj. euroa: 550 euroa (alv 0%)
  • Liikevaihto 2-55 milj. euroa: 0,0275% liikevaihdosta (alv 0%).
  • Liikevaihto yli 55 milj. euroa: 15.125 euroa (alv 0%)
  • Kannatusjäsenten jäsenmaksu on 1.320 euroa (alv 0%).

Lisätiedot: Saara Hassinen, puh. 040 5311 661, saara.hassinen[at]teknologiateollisuus.fi