Terveysteknologia hyötyy johdonmukaisesta valvonnasta

Wed, 03/15/2017 - 15:13

15.3.2017

Terveysteknologia hyötyy johdonmukaisesta valvonnasta

 

Monelle terveysteknologian yritykselle koko maailma on mahdollinen markkina. Lähes 2 miljardin viennistä kolmasosa suuntautuu Yhdysvaltoihin, saman verran Eurooppaan ja loput mm. Aasiaan ja Arabimaihin.

Tästä huolimatta Suomi on tärkeä markkina-alue yrityksille ja parhaillaan rakentuva sote-järjestelmä tekee siitä entistä kiinnostavamman. Samalla kotimarkkina on myös referenssimarkkina viennin tueksi. Oikein asetetuilla kotimaisilla hankintakriteereillä voidaan vaikuttaa paitsi siihen, että laadukkaita suomalaisia ratkaisuja saadaan suomalaisten käyttöön, myös siihen, että terveysteknologian vienti kasvaa, mikä hyödyttää kansantaloutta ja työllisyyttä.

Riippumatta siitä, tulevatko ratkaisut käyttöön Suomessa tai muualla, terveysteknologian laitteiden, tarvikkeiden, palvelujen ja ohjelmistojen turvallinen käyttö edellyttää viranomaisvalvontaa, jonka tulee myös olla kiinteä osa sote-järjestelmän valvontaa, jolloin sekin hyödyntää referenssimarkkinaa ja vientiä.

Suomessa viranomaisvalvonta on vuosien varrella kasvattanut osaamista ja siitä on tullut tärkeä yhteistyökumppani toimijoille. Nyt kun valvontaa suunnitellaan uudelleen, yritysten näkökulmasta paras vaihtoehto on nykyisen kaltainen hyvin integroitu yksikkö osana valmisteilla olevaa valtakunnallista lupa-, ohjaus- ja valvontavirastoa. Keskitetty yksikkö takaa, että vaatimusten tulkinnat ovat johdonmukaisia, koherentteja ja ennustettavia.

Integroidun yksikön tarpeellisuus korostuu senkin vuoksi, että säädökset ovat nykyään kansainvälisiä. Tarvitsemme Suomeen asiantuntijaryhmän, joka pystyy arvioimaan Suomen viranomaisten toimintaa suhteessa EU:n komission ja muiden maiden viranomaisiin samalla tuoden suomalaisia näkemyksiä säädöksistä ja niiden tulkinnoista Eurooppaan. Tämä on erityisen tärkeää, kun uusi terveysteknologiaa koskeva yhteiseurooppalainen sääntely vahvistettaneen keväällä 2017. Toimeenpano tulee työllistämään niin valvovia viranomaisia kuin yrityksiä vielä usean vuoden ajan.

Lupa- ja valvontatehtäviä ei saa hajauttaa usean eri viranomaisen hoidettavaksi. Myös yhteydet sote-järjestelmään ovat välttämättömät, eikä hyvä yhteistyö yritysten ja Valviran kesken saa vaarantua.

 

Lisätiedot

Saara Hassinen, Terveysteknologian Liitto ry – Healthtech Finland

puh. 040 531 1661

saara.hassinen@teknologiateollisuus.fi

Twitter @saarahassinen ja @HealthtechFi

 

Terveysteknologian Liiton (Healthtech Finland ent. FiHTA) jäsenkunta kattaa laajasti terveysteknologian toimialan. Vuonna 2015 terveysteknologian vienti oli 1,9 miljardia euroa ja kasvua edellisestä vuodesta oli lähes 7 prosenttia. Yrityksillä on kansainvälisesti vertaillen laajaa tutkimus- ja tuotekehitystoimintaa Suomessa ja ne myös valmistavat valtaosan tuotteistaan täällä. Ala työllistää Suomessa runsaat 10 000 henkilöä.