Mobidiagille jatkorahoitus nopean sepsistestin kehitykseen

Tue, 01/07/2020 - 14:23

Molekyylibiologian diagnostisiin ratkaisuihin keskittyvä Mobidiag Oy on saanut 1,5 miljoonan euron jatkorahoituksen Business Finlandilta (aiemmin Tekes) nopean, suoraan verestä tehtävän sepsistestin kehitykseen Novodiag -laitealustalleen. Tämä rahoitus on jatkoa toukokuussa 2018 myönnettyyn rahoitukseen ja se myönnettiin projektin vahvan etenemisen ja sen keskeisten tavoitteiden saavuttamisen perusteella. Testin kehitykselle myönnetty kokonaislaina on tämän jälkeen 3 miljoonaa euroa.

Mobidiag hyödyntää Novodiag -laitteensa vahvuuksia nopean, yksinkertaisen ja luotettavan oireiden mukaiseen lähestymistapaan perustuvan sepsistestin kehittämiseksi. Nyt kehitettävällä testillä sepsis voidaan havaita kahden tunnin sisällä suoraan potilaan verinäytteestä. Mobidiagilla on aiempaa kokemusta sepsiksen diagnosointiin keskittyvän testin kehittämisestä, sen entisellä Prove-it -testillä voitiin havaita noin 80 mikrobia suoraan veriviljelynäytteestä.

Sepsis (ent. verenmyrkytys) on mahdollisesti henkeä uhkaava tila, jonka aiheuttaa kehon puolustusreaktio infektioon. Sen aikainen havaitseminen ja hoito, yleensä antibiooteilla ja suonensisäisellä nesteytyksellä, ovat kriittisessä asemassa parantamassa potilaan mahdollisuuksia selvitä. Sepsis on merkittävä uhka koko maailman terveystilanteelle. Se koskettaa joka vuosi yli 30 miljoonaa ihmistä ympäri maailmaa ja aiheuttaa jopa 6 miljoonaa kuolemaa vuosittain.

“Tällä hetkellä markkinoilla ei ole varteenotettavia testejä sepsiksen nopeaan diagnosointiin suoraan potilaan verinäytteestä. Tehokkaalle, luotettavalle ja ennen kaikkea nopealle testille on todellinen tarve, kun tiedetään miten nopeasti sepsis voi edetä potilailla. Olemme erittäin iloisia Business Finlandin tuesta ja tämä jatkorahoitus auttaa meitä tavoitteessamme kehittää vallankumouksellinen testi, joka tulevaisuudessa voi todella muuttaa potilaiden sepsisdiagnostiikkaa”, kertoo Mobidiagin toimitusjohtaja Tuomas Tenkanen

”Business Finlandin strategisena tehtävänä on tukea innovatiivisia suomalaisyrityksiä, jotka hakevat systemaattisesti kansainvälistä kasvua. Iloksemme voimme vahvistaa rahoituksen Mobidiagin hankkeen toiselle vaiheelle rahoituksen ensimmäiselle vaiheelle asetettujen tavoitteiden täytyttyä, ja näin tukea yritystä sepsiksen varhaiseen tunnistamiseen tähtäävän ratkaisun kehittämistyön eteenpäin saattamisessa”, sanoo johtava asiantuntija Raimo Pakkanen Business Finlandista.

Mobidiag on nopeasti kasvava molekyylidiagnostiikkayhtiö, jonka ratkaisut vastaavat terveydenhuollon toimijoiden erilaisiin diagnostiikkatarpeisiin. Mobidiagin Amplidiag- ja Novodiag -alustojen kehityksen lähtökohtana on ollut helppokäyttöisyys ja soveltuminen massatuotantoon. Nämä laadukkaat ja kohtuuhintaiset ratkaisut soveltuvat sekä suurten näytemäärien seulontaan että tarkasti rajattuun oireisiin perustuvaan testaukseen. Yhtiön tarjoama monipuolinen tuotevalikoima mahdollistaa molekyylidiagnostiikan laajamittaisen soveltamisen mikrobien lääkeresistenssien diagnosointiin sekä muiden vielä tyydyttämättömien diagnostiikkatarpeiden täyttämiseen. Mobidiagin ensimmäinen kohdealue on suolistoinfektiot sekä superbakteerit ja myynti tapahtuu omien myyntikanavien ja jakelijoiden kautta. Yritys on nopeasti nousemassa johtavaan asemaan Euroopan markkinoilla.

Mobidiagilla työskentelee yli 100 työntekijää. Yrityksen pääkonttori sijaitsee Espoossa, ja sillä on tytäryhtiöt Ranskassa, Isossa-Britanniassa ja Ruotsissa. Lisätietoja saat osoitteesta www.mobidiag.com