Genomiteollisuus

Terveysteknologia Genomiteollisuus
Genomitiedolla yksilöllistettyä terveyttä

Tuotteet ja palvelut

Terveysteknologia ry - Healthtech Finland perusti vuonna 2017 Genomiteollisuusjaoston, joka on genomitiedon tuottamista, hyödyntämistä ja käytön mahdollistamista edistävä suomalaisten terveysteknologiayritysten yhteisö ja vaikuttaja.

Genomitiedolla tarkoitetaan ihmisen koko perimästä saatavaa tietoa. Ihmisen perimä sisältää kaikki yksilölliset geenit, jotka ohjaavat ihmiselimistön rakentumista sikiökaudella ja sen toimintaa koko elämän ajan. Genomi määrittää ihmisen ominaisuudet ja erottaa ihmiset toisistaan. Jokaisen ihmisen genomi on erilainen ja sen kehitykseen sekä ihmisen yksilölliseen terveyteen vaikuttavat lisäksi mm. ympäristö, elintavat ja sattuma.

Tietoa ihmisen genomista voidaan hyödyntää mm. syöpätautien diagnostiikassa ja hoidossa, perinnöllisten sairauksien ja alttiuksien syiden ja syntymekanismien selvittämisessä, sydän- ja verisuonitautien ennakoinnissa ja ehkäisyssä, henkilölle sopivien ja tehokkaiden lääkkeiden valinnassa sekä elintapavalintojen tukena.

Suomessa on erittäin korkeatasoista genomiikan tutkimusta, osaamista sekä kansainvälistä kokemusta. Lisäksi maassamme on kattavat potilastietojärjestelmät sekä valtakunnalliset terveydenhuollon rekisterit. Tämä on kansainvälisestikin tarkastellen harvinaislaatuinen ja erinomainen lähtökohta genomitiedon tuottamiseen ja hyödyntämiseen sekä niitä tukevien teknologioden ja asiantuntijapalveluiden tarjoamiselle. 

Terveysteknologia ry:n genomiteollisuusjaoston yritysten tavoitteena on tuottaa ratkaisuja genomitiedon tehokkaan ja oikea-aikaisen käytön edistämiseksi niin sairauksien ennakoinnissa, ehkäisyssä, diagnostiikassa, hoidossa, seurannassa  kuin kuntoutuksessa. 

Jaoston jäsenet tuottavat uudenlaisia genetiikan palveluita kuten kaupallisia DNA-laboratoriopalveluita, bio-IT- ja analytiikkateknologioita, geenitestejä, geenineuvontaa sekä genomitiedon ymmärrystä lisäävää koulutusta.

Lisätietoja:

Sandra Liede, säädösasiantuntija, Genomiteollisuusjaoston sihteeri
puh. 040 700 1658, sandra.liede@teknologiateollisuus.fi

Jari Forsström, puheenjohtaja, Genomiteollisuusjaosto
puh. 040 544 1809, jari.forsstrom@abomics.fi

 

genomiteollisuus