Genomiteollisuus

Genomiteollisuus

Dna
Genomitiedolla yksilöllistettyä terveyttä

Terveysteknologia ry - Healthtech Finland perusti vuonna 2017 Genomiteollisuusjaoston, joka on suomalaisten terveysteknologiayritysten yhteisö ja vaikuttaja, joka edistää genomitiedon tuottamista, hyödyntämistä ja käytön mahdollistamista. Tavoitteena on lisätä yksilöllistetyn genomitiedon ja geenitestien oikea-aikaista käyttöä kliinisen diagnostiikan ja hoitopäätösten tukena.

Jaoston jäsenet tuottavat uudenlaisia genetiikan palveluita kuten kaupallisia DNA-laboratoriopalveluita, bio-IT- ja tekoälyteknologioita, geenitestejä, geenineuvontaa sekä genomitiedon ymmärrystä lisäävää koulutusta.

Suomi on genomitiedon hyödyntämisen edelläkävijämaita. Genomitiedon laajempi käyttöönotto potilastyössä ja kansalaisten palveluissa on kuitenkin vasta alussa ja sitä on sosiaali- ja terveysministeriön johdolla valmisteltu osana kansallisen genomistrategian toimeenpanoa. Yritysten haasteena on ollut yrittäjänäkökulman saaminen mukaan valmisteilla olevan genomikeskuksen ja genomilain valmisteluun. Jaostona yritysten näkemykset on saatu paremmin esiin.

Seuraavat kokoukset:

  • 3.2.2022 klo 9.00-11.00
  • 3.3.2022 klo 9.00-11.00
  • 6.4.2022 klo 9.00-11.00
  • 4.5.2022 klo 9.00-11.00
  • 15.6.2022 klo 9.00-11.00

Alan uutisia:

Lausunto uudistetusta genomilaista (26.11.2021)

MediSapiens and VEIL.AI announce cooperation in data harmonization and anonymization (17.6.2021)

Euformatics in landmark agreement with A&C Group for NGS software distribution in Latin America (3.6.2021)

FINBB and Finnish Biobanks Announce a Collaboration with Bayer on the Use of Finnish Biobank Samples, Biodata and Services (21.5.2021)

Negen lanseeraa kattavan rintasyövän geenitestipaneelin (20.4.2021)

Terveysteknologia ry:n lausunto biopankkilain kokonaisuudistuksesta (19.2.2021)

Genomiteollisuus: Genomitiedon hyödyntäminen on ajankohtaisempaa kuin koskaan (28.8.2020)

BC Platformsille ja Kaiser Permanentelle Microsoftin Terveysalan Innovaatiopalkinto 'Reimagine Health' -kategoriassa (19.5.2020)

Negen THL:n yhteistyökumppanina mukana P5.fi-tutkimushankkeessa - Perimästä saatavan riskitiedon hyödyllisyys oman terveyden vaalimisessa (19.3.2019)

Merkittävä tutkimusinvestointi Suomeen - FinnGen pyrkii läpimurtoihin sairauksien ennaltaehkäisyssä, diagnostiikassa ja hoidossa (20.12.2017)

Kuntapäättäjät haluavat geenitestauksen osaksi kunnallista terveydenhuoltoa (15.11.2017)

Lisätietoja:

Sandra Liede, säädösasiantuntija, Genomiteollisuusjaoston sihteeri
puh. 040 700 1658, sandra.liede@teknologiateollisuus.fi

Jari Forsström, puheenjohtaja, Genomiteollisuusjaosto
puh. 040 544 1809, jari.forsstrom@abomics.fi

 

Jäsenkunta kattaa genomitiedon hyödyntämisen osa-alueet

Geenitestit jaotellaan usein terveydenhuollon käyttämät lääketieteellisiin geenitesteihin ja kuluttajien saatavilla oleviin geenitesteihin. Pääosa käytössä olevista on suunnattu kuluttajille, jolloin testit ovat ostettavissa apteekista tai verkkokaupasta.

Geenitestit tarvitsevat tuekseen bioinformatiikkaa, jonka avulla syntyvää dataa voidaan käsitellä ja yhdistää keskenään. Tämä taas on edellytys geenitestien tulosten tulkinnalle. Terveydenhuollossa on suuri pula geenitiedon tulkitsijoista, mikä on synnyttänyt tarpeen koulutukselle.

Genomiteollisuusjaoston jäsenet edustavat kaikkia näitä osa-alueita.

 

genomiteollisuus.png

 

Abomics on lääketieteellisen genomitiedon asiantuntija. Lääkkeiden tehon ja turvallisuuden vaihtelu yksilöiden välillä on yleisesti tunnistettu ongelma. Geenitiedon hyödyntäminen mahdollistaa yksilön perimän mukaan räätälöidyn hoitokokonaisuuden. Lääkevaikutuksen mittauksen, eli farmakogeneettisen testin avulla voidaan valita potilaalle oikea lääke ja sopiva annos – lääkehoito on tällöin tutkitusti turvallisempaa ja tehokkaampaa. Tämän lisäksi tiedon avulla vältytään turhilta haittavaikutuksilta ja voidaan saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä. Farmakogeneettisen testin tulos ei vanhene, joten se on kertainvestointi turvalliseen lääkehoitoon loppuiäksi. Perinnöllisten sairauksien riskejä testi ei selvitä.

BC Platforms on yksi maailman johtavista genomitiedon hallintaratkaisuja tuottavista yhtiöistä, jonka teknologia vastaa terveydenhuollon suurimpiin haasteisiin hyödyntämällä genomiikan ja tietotekniikan kohtaamista. Yhtiöllä on vahva tieteellinen tausta ja tukenaan 20 vuoden yhteistyö alan johtavien tutkijoiden, kehittäjien ja laitevalmistajien kanssa. Tehokas genomitiedon hallintajärjestelmä mahdollistaa tiedon joustavan integroinnin, turvallisen analyysin ja molekyyli- sekä potilastietojen tulkinnan. BC Platformsin visiona on mullistaa lääkekehitys ja kliininen päätöksenteko ja saada yksilöllinen lääketiede potilaiden ulottuville. BC Platforms toimii globaalisti: tutkimus- ja kehitysyksikkö sijaitsee Helsingissä ja yhtiöllä on myynti- ja palveluyksiköt Baselissa, Lontoossa, Bostonissa sekä Vancouverissa.

Biopankkiosuuskunta FINBB:n omistajia ovat suomalaiset yliopistot ja yliopistosairaalat. Osuuskunnan jäseniä ovat kaikki Suomen sairaalabiopankit, ja sen tavoitteena on luoda Suomeen kansainvälisesti edistyksellinen biopankki-infrastruktuuri.

DiagFactor on Suomen ensimmäinen digitaalinen genomiterveyden palvelutalo, jolla on laajaa yhteistyötä muiden genomialan yritysten ja asiantuntijoiden kanssa. Kuluttajille tarjotaan geenitestejä, geenineuvontaa ja hyvinvointivalmennusta. Yrityksille ja yhteisöille tarjotaan geenitestaukseen perustuva työhyvinvointivalmennusta. Terveydenhuollon henkilöstölle tarjotaan genomiterveyden koulutusta. Tavoitteena on luoda genomitiedolla parempaa hyvinvointia ja terveyttä kaikille.

Euformatics tarjoaa ohjelmistotuotteita kliiniseen molekyylidiagnostiikkaan. Tuotteiden avulla esimerkiksi sairaalalaboratoriot voivat tarjota tehokkaasti ja luotettavasti personoituja lääketieteen palveluja. Tuottesta omnomicsQ tehostaa NGS-datan hallintaa ja laadunvarmistusta. Tulkintaohjelmiston (omnomicsNGS) avulla voidaan analysoida ja raportoida potilaan genomidataa hoidon tueksi. Euformaticsin tuotteita käytetään tällä hetkellä mm. Suomessa, Saksassa, Englannissa, Australiassa, Portugalissa, Sveitsissä, Malesiassa ja Meksikossa.

Genevia Technologies on sekvensointidatan analyysiin erikoistunut bioinformatiikan palvelutuottaja. Yritys tarjoaa myös bioinformatiikkakonsultointia ja ohjelmistokehitystä.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS edustaa jaostossa terveydenhuollon palvelutuottajaa, mutta myös Helsingin biopankkia.

Kasve on terveyden ja hyvinvoinnin alalla toimiva asiantuntijaorganisaatio, jonka asiantuntijoilla on vahva tausta genomitiedon hyödyntämisestä ja siihen liittyvistä liiketoimintamahdollisuuksista. Kasven vahvinta osaamista ovat IVD- ja MD-laitteisiin ja niiden ohjelmistoihin sekä (kliinisten) laboratorioiden laadunhallintaan ja regulaatioihin liittyvät palvelukokonaisuudet.

Kustannus Oy Duodecim julkaisee lääketieteen ja terveydenhuollon ammattilaisille suunnattuja tietosisältöjä niin perinteisinä painotuotteina kuin tietokantoina, terveydenhuollon järjestelmiin integroituina ratkaisuina ja ammattitaidon ylläpitoa ja jatkokoulutusta tukevana verkko-oppimisympäristönä. Kustannus Oy Duodecim tuottaa myös kansalaisille suunnattua tutkittua terveyteen ja sairauksiin liittyvää tietoa niin tietokirjojen, verkosta löytyvän Terveyskirjasto.fi -palvelun kuin omahoidon tueksi kehitettyjen sovellusten avulla. Yhtiön toimintaa ohjaa Duodecimin yli 130-vuotinen perinne luotettavan ja ymmärrettävän lääketieteellisen tiedon julkaisijana. Sisältö syntyy yhteistyössä parhaiden lääketieteen asiantuntijoiden kanssa.

Lääketietokeskus tuottaa lääkeinformaatio-, koulutus ja tiedolla johtamisen palveluita terveydenhuoltoon ja lääkealalle. Yritys tunnetaan Pharmaca Fennica® -lääketietokannasta, joka sisältää myös farmakogenomisen päätöksentuen terveydenhuollon ammattilaisen työn tueksi ja potilaan parhaaksi.

Mectalent Medical Services tarjoaa palveluja MD- ja IVD-laitteiden CE-merkintöjen ja viranomaislupien saamiseksi, maailmanlaajuisesti.

MediSapiens on suomalainen johtava Bio-IT-toimija, jonka ydinosaamista on genomitiedon, biomedikaalisen ja kliinisen tiedon hallinta, analysointi ja visualisointi. Asiakkaille tarjotaan yksilöllisiin tarpeisiin ja tavoitteisiin räätälöityjä järjestelmiä, joissa yhdistyvät sekä alan tieteellinen osaaminen että huippuluokan ohjelmistokehitys. MediSapiensin ratkaisut on kehitetty löytämään valtavista datamääristä arvokasta tietoa – tuottaen sekä tieteellistä, lääketieteellistä, eettistä että kaupallista arvoa, samalla edistäen terveyttä, tutkimusta ja mahdollistaen uusia innovaatioita.

Modulight valmistaa lasereita ja kehittää lasersovelluksia, jotka mahdollistavat optogeneettiset tutkimukset. Soluihin voidaan kuljettaa valolle herkkiä proteiineja, joiden ansiosta soluja voidaan hallita ja tutkia laservalon ja herkkien valokuitujen avulla. Modulightin lasereita on käytössä useissa solututkimuslaboratorioissa fotodynaamisten hoitojen (PDT, photodynamic therapy) tutkimuksessa, ja PDT:n hyödyntäminen on mullistamassa useita eri syöpähoitoja.

Negen on geneettisen testauksen ja analyysipalveluiden teknologiayritys. Tieteellisesti korkealaatuiset, kustannustehokkaasti tuotetut palvelut mahdollistavat tiettyjen yleisten kansansairauksien, kuten esimerkiksi tyypin 2 diabeteksen ja sepelvaltimotaudin riskien varhaisen tunnistamisen ja tuovat geneettisen tiedon hyödyt suuren yleisön saataville. Tavoitteena on tuoda geenomitieto ihmisten jokapäiväisten terveysvalintojen päätöksenteon tueksi ja tukemaan lääkäreitä yksilökohtaisten hoitotavoitteiden määrittelyssä. Pitkän aikavälin tavoite on parantunut kansanterveys ja työkyky sekä pienentyneet terveydenhuollon kustannukset.

SYNLAB on Euroopan suurin lääketieteellinen laboratorioyritys, joka tarjoaa Suomessa kattavia ja korkealaatuisia laboratoriodiagnostiikkapalveluita geneettisiin sekä muihin lääketieteellisiin tutkimuksiin. SYNLAB toimii tällä hetkellä 35 maassa neljässä maanosassa. Yrityksen vuotuinen tutkimusmäärä on noin 400 miljoonaa testiä. Valikoima kattaa noin 5000 tutkimusnimikettä ja tämän lisäksi yritys kehittää vuosittain jopa 100 uutta tutkimusta yhteistyössä yliopistojen ja tutkimusryhmien kanssa.