GE:n langaton potilasmonitori

Langattomat potilasmonitorit parantavat turvallisuutta – GE Healthcare innovoi ja investoi Suomessa

Helsinki on GE Healthcaren potilasmonitorien tuotekehityksen globaali keskittymä. Suomesta ovat lähtöisin muun muassa turvallisuutta parantavat ja potilaan liikkumisen mahdollistavat langattomat monitorit. Osaamiseen ja innovointiin panostamalla Suomi voi pärjätä, lisäksi terveydenhuollon ja yritysten yhteistyön on oltava sujuvaa, toimitusjohtaja Erno Muuranto sanoo.

GE Healthcaren Helsingin yksikön päätuote on potilasmonitorit, jotka mittaavat potilaan tilaa ja ilmoittavat reaaliajassa mahdollisista oireista ja komplikaatioista. Monitorit voivat mitata esimerkiksi sykettä, sydänkäyrää, lämpötilaa, verenpainetta, veren happisaturaatiota, hengitystä tai aivosähkökäyrää. Niitä käytetään pääasiassa leikkaussaleissa ja teho-osastoilla, mutta käyttö on teknologian kehityksen myötä laajenemassa muillekin osastoille.

GE Healthcare Finland työllistää Helsingin Vallilassa kaikkiaan noin 700 työntekijää, jotka työskentelevät potilasmonitorien lisäksi anestesia- ja hengityslaitteiden, terveydenhuollon IT:n, tuotehallinnan, markkinoinnin, myynnin ja huollon parissa. Vallilassa sijaitsee myös monitorien kokoonpanotehdas. Kaikki GE Healthcaren kaasumittausyksiköt tulevat niin ikään Helsingistä, mikä on globaaleilla markkinoilla merkittävä määrä.

Tutkimus- ja kehitystyö on Helsingin yksikössä keskeisessä roolissa. Yksi esimerkki innovaatioista ovat pienikokoiset ja kannettavat potilasmonitorit, joita GE Healthcare kehitti muutama vuosi sitten suurhankkeessa, jossa oli mukana useita suomalaisia alihankkijayrityksiä. Projekti sai rahoitusta muun muassa Business Finlandilta. Suomen tytäryhtiön toimitusjohtajan Erno Muurannon mukaan hanke oli onnistunut ja tuotekehityksen tulokset näkyvät pian markkinoilla.

– Lanseerasimme hiljattain puettavan, langattoman potilasmonitorin. Langattomuuden myötä potilas vapautuu johdoista ja pääsee liikkeelle, potilasturvallisuus paranee ja potilaan vointi kohenee, mikä säästää myös yhteiskunnalle aiheutuvia kustannuksia, kertoo Muuranto, joka toimii myös GE Healthcaren langattomien potilasmonitorien globaalina tuotekehitysjohtajana.

Erno Muuranto

Erno Muuranto

Langaton monitori on matkapuhelimen kokoinen, ja se on yhteydessä elintoimintoja mittaaviin langattomiin sensoreihin. Se lähettää reaaliajassa tietoa potilaan tilasta keskusvalvomoon eikä voinnin seuranta edellytä käyntiä huoneessa. Monitori hälyttää, jos potilaan tila alkaa heiketä, jolloin henkilökunta voi puuttua asiaan heti ja jopa ennakoivasti. Potilasturvallisuus paranee, kun ongelmien huomaaminen ei ole huoneessa tehtävien tarkastuskäyntien varassa.

PANDEMIASTA TALOUSHUOLIIN

Viime vuodet ovat olleet GE Healthcaren Helsingin tehtaalle kiireisiä myös pandemian vuoksi. Koronan vyöryessä päälle tuotantoa ja tekijöitä lisättiin ennätysvauhdilla, jotta sairaaloille saatiin toimitettua hengityskoneisiin tarvittavia kaasumittausmoduuleita ja monitoreita.

– Vuonna 2020 liikevaihtomme kasvoi yli 50 prosenttia. Teimme tehtaalla kahta, jopa kolmea vuoroa ja lisäksi viikonloput. 300 henkilöä oli tilapäisesti auttamassa tuotannossa, Muuranto kertoo.

GE:n potilasmonitoritehdas

Helsingissä sijaitsee myös potilasmonitoreiden kokoonpanotehdas.

Nyt tilanne on koronan osalta tasaantunut, mutta globaali taloustilanne on hyvin epävarma. Näkymiä sumentavat komponenttien saatavuus, logistiikkahaasteet, energian hinta, inflaatio ja sota Ukrainassa.

– Välituotteiden saatavuuden suhteen tilanne on hankala, mutta olemme toistaiseksi olleet hyviä: suurempia katkoksia tuotantoon ei ole tullut.

Eurooppalaisen ja suomalaisen arvoketjun nopeus nousi hänen mukaansa uuteen arvoon korona-aikana samoin kuin se, että yhdestä toimittajasta ei kannata olla riippuvainen.

YRITYSTEN JA TERVEYDENHUOLLON YHTEISTYÖTÄ TARVITAAN

Osaajapula on huipputeknologian alalla arkipäivää. GE Healthcaren Suomen yksikkö on suurelta osin kyennyt löytämään osaavaa työvoimaa, mutta helppoa se ei toimitusjohtajan mukaan ole ollut. Kotimarkkinoiden dynaamisuus on haaste, eikä pienikokoinen ja ikääntyvä väestö edistä asiaa. Osaamiseen ja innovointiin panostamalla Suomi voi Muurannon mukaan kuitenkin pärjätä.

– Suomessa on korkean tason teknologiaosaamista. Pitää huolehtia, että koulutetaan riittävästi ja että Suomeen on helppoa ja houkuttelevaa tulla ulkomailta, hän painottaa.

Tuotekehityksen globaali keskittymä.

Helsinki on GE Healthcaren potilasmonitorien tuotekehityksen globaali keskittymä.

Lisäksi yritysten ja terveydenhuollon yhteistyön pitää toimia hyvin. Esimerkiksi datan saatavuutta on parannettava.

– Terveysdatan kunnolliseen hyödyntämiseen on vielä esteitä. Soteuudistuksessa taas mietityttää, jääkö terveydenhuollolle aikaa kehittää parempia hoitoja yhdessä yritysten kanssa. Lääkärien työn tehostamisellakin on rajansa.

SILICON VALLILA

Helsingin ”Silicon Vallilassa” toimii GE Healthcaren kanssa samoissa tiloissa startup-keskittymä nimeltään Health Innovation Village. GE Healthcare on ollut pilottikäyttäjä useammalle startupeissa syntyneelle teknologialle: Tuotteisiin on kehitetty muun muassa tekoälyä ja algoritmeja. Tehdastyön ergonomiaa sekä toimiston ja tehtaan ilmanlaatua on parannettu. Henkilöstö on voinut myös kokeilla esimerkiksi pelillistä fysioterapiaa.

Suomen ja Helsingin innovatiivisuus on huomattu myös emoyhtiössä. GE Healthcare ilmoitti viime vuonna investoivansa potilasmonitorien tuotekehityksen laajentamiseen Helsingissä. Monitorien, mittausten ja mittalaitteiden globaali tuotekehitys keskittyy jatkossa nimenomaan Vallilaan.

 

Teksti: Antton Lounasheimo
Kuvat: GE Healthcare