Hidex Oy

https://hidex.com/ 

 

Avainsanat: lähitestaus, in vitro -diagnostiikka, diagnostiikka, mittaus ja monitorointi, automaatio, datan käsittely ja analytiikka, tutkimus, laboratoriolaitteet ja instrumentit, lääkinnälliset laitteet, valmistaja, Turku

 

Keywords: point of care, in vitro -diagnostics, diagnostics, measuring and monitoring, automation, data processing and analytics, research, laboratory equipment and instruments, medical devices, manufacturer, Turku