Terveysalan ohjelmistot ja data (TOD)

Terveysalan ohjelmistot ja data
Työryhmässä käsitellään erityisesti digitaalisen terveyden ajankohtaisia oikeudellisia kysymyksiä.

Digitaaliset terveysratkaisut hyödyntävät sensoreita, ohjelmistoja, laskentatehoa, suurta muistikapasiteettia, kehittynyttä infrastruktuuria ja usein avoimen lähdekoodin sisältäviä käyttöjärjestelmiä. Haasteita aiheuttavat mm. datankäsittelyyn, tekoälyyn, henkilötietojen suojaan, tietoturvaan sekä kyberturvallisuuteen liittyvät kysymykset. Näitä kaikkia aiheita käsitellään tämän työryhmän kokouksissa.

Puheenjohtaja: Mika Siitonen, Labquality

Menneet aiheet

 • Riskilaskurit lääkinnällisinä laitteina
 • Cybersecurity Process and challenges in Medical Devices
 • Apotin ekosysteemi
 • DevOps kokemuksia lääkinnällisille ohjelmistoille AHMED projektista
 • Business Finlandin kvanttilaskentakampanja
 • ohjelmistojen kliininen tutkimus
 • miten yritys pääsee sairaalaan tekemään kliinistä tutkimusta
 • viranomaisen näkökulma kliinisiin tutkimuksiin
 • cybersecurity in medical devices, perspectives from a notified body and a cybersecurity laboratory
 • pilvistrategia – pohja pilvipalveluiden käyttöönotolle, pilvisiirtymälle ja uusille pilvinatiiveille sovelluksille
 • tietoallas pilvipalveluna
 • ohjelmistojen käytettävyys, käytettävyys strategiana, käyttäjäkokemuksen muotoilu 
 • ajankohtaista AI-regulaatiosta, trust for AI - human-machine interaction and cybersecurity
 • Fimean tietoiskut
 • standardoinnin tilannekatsaukset
 • omatietovarantoon liitettävien hyvinvointitietoja käsittelevien hyvinvointisovellusten olennaiset vaatimukset ja sertifiointi
 • sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien luokittelu ja sertifiointi
 • sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien olennaiset toiminnalliset ja tietoturvavaatimukset
 • Cocir presentation: Artificial Intelligence in healthcare -relevant European and international activities
 • asiakastietolaki, omatietovaranto ja hyvinvointisovellukset
 • standardi 62304 (medical device software - software life-cycle processes)
 • standardi 82304-1 (health software - part 1: general requirements for product safety)
 • verkko- ja tietoturvadirektiivin päivittäminen eli NIS2 -direktiivikokonaisuus 
 • kyberalan ajankohtaiset
 • ohjelmistojen valmistus ja hankinta
 • data- ja digisääntelyn ajankohtaiset asiat