Terveysalan ohjelmistot ja data (TOD)

ohjelmisto
Työryhmässä käsitellään erityisesti digitaalisen terveyden ajankohtaisia oikeudellisia kysymyksiä.

Digitaaliset terveysratkaisut hyödyntävät sensoreita, ohjelmistoja, laskentatehoa, suurta muistikapasiteettia, kehittynyttä infrastruktuuria ja usein avoimen lähdekoodin sisältäviä käyttöjärjestelmiä. Haasteita aiheuttavat mm. datankäsittelyyn, tekoälyyn, henkilötietojen suojaan, tietoturvaan sekä kyberturvallisuuteen liittyvät kysymykset. Näitä kaikkia aiheita käsitellään tämän työryhmän kokouksissa.

Puheenjohtaja: Mika Siitonen, Labquality

Seuraava kokous

29.11.2022 klo 10-12:30 etänä Teamsin kautta tai osallistumalla osoitteessa Eteläranta 10

1) Kokouksen avaus klo 10.00 / Mika Siitonen, Labquality

2) Apotin ekosysteemi

3) DevOps kokemuksia lääkinnällisille ohjelmistoille AHMED projektista Timo Pellinen / Mylab Oy
4) Kvanttilaskentakampanja - tavoite rakentaa Suomeen globaalisti houkutteleva  ekosysteemi ratkaisemaan suomalaisten ja ulkomaisten yritysten liiketoiminnan haasteita kvanttilaskennan avulla / Outi Keski-Äijö, Business Finland
5) Seuraavat kokoukset ja kokouksen päätös / Mika Siitonen

Menneet aiheet

 • ohjelmistojen kliininen tutkimus
 • miten yritys pääsee sairaalaan tekemään kliinistä tutkimusta
 • viranomaisen näkökulma kliinisiin tutkimuksiin
 • cybersecurity in medical devices, perspectives from a notified body and a cybersecurity laboratory
 • pilvistrategia – pohja pilvipalveluiden käyttöönotolle, pilvisiirtymälle ja uusille pilvinatiiveille sovelluksille
 • tietoallas pilvipalveluna
 • ohjelmistojen käytettävyys, käytettävyys strategiana, käyttäjäkokemuksen muotoilu 
 • ajankohtaista AI-regulaatiosta, trust for AI - human-machine interaction and cybersecurity
 • Fimean tietoiskut
 • standardoinnin tilannekatsaukset
 • omatietovarantoon liitettävien hyvinvointitietoja käsittelevien hyvinvointisovellusten olennaiset vaatimukset ja sertifiointi
 • sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien luokittelu ja sertifiointi
 • sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien olennaiset toiminnalliset ja tietoturvavaatimukset
 • Cocir presentation: Artificial Intelligence in healthcare -relevant European and international activities
 • asiakastietolaki, omatietovaranto ja hyvinvointisovellukset
 • standardi 62304 (medical device software - software life-cycle processes)
 • standardi 82304-1 (health software - part 1: general requirements for product safety)
 • verkko- ja tietoturvadirektiivin päivittäminen eli NIS2 -direktiivikokonaisuus 
 • kyberalan ajankohtaiset
 • ohjelmistojen valmistus ja hankinta
 • data- ja digisääntelyn ajankohtaiset asiat

Terveysalan ohjelmistot ja data (TOD)