Terveysalan ohjelmistot ja data (TOD)

Terveysalan ohjelmistot ja data
Työryhmässä käsitellään erityisesti digitaalisen terveyden ajankohtaisia oikeudellisia kysymyksiä.

Digitaaliset terveysratkaisut hyödyntävät sensoreita, ohjelmistoja, laskentatehoa, suurta muistikapasiteettia, kehittynyttä infrastruktuuria ja usein avoimen lähdekoodin sisältäviä käyttöjärjestelmiä. Haasteita aiheuttavat mm. datankäsittelyyn, tekoälyyn, henkilötietojen suojaan, tietoturvaan sekä kyberturvallisuuteen liittyvät kysymykset. Näitä kaikkia aiheita käsitellään tämän työryhmän kokouksissa.

Puheenjohtaja: Mika Siitonen, Labquality

Työryhmässä käsiteltyjä aiheita 2023

 • Low code – no-code lääkinnällisissä laitteissa
 • Tietosuoja-asetus (GDPR) ja lääkinnälliset laitteet
 • Data-asetuksen voimaantulo ja lopullinen sisältö
 • EU Taskforce on Digital Medical Devices
 • Harnessing Health software's potential with 62366-1 and 82304
 • Lääkinnällisten laitteiden käytettävyysprosessi
 • OYS TKI-keskus käyttäjänäkökulmasta 
 • OYS 2030 älykäs sairaala, mikä tekee siitä älykkään sairaala
 • A deep dive into dynamic data flows, wearable devices, and the concept of health data
 • Digitaaliset kaksoset terveysteknologia-alalla – visiosta realismia
 • Jakelijavelvoitteet ja -vastuut
 • Valmistaja jakelijana: roolit ja niiden tunnistaminen
 • Jakelijan rekisteröintivelvoite ja vastuukysymykset
 • Uudet MDR:n siirtymäajat jakelijoiden näkökulmasta
 • Virtual storefronts acting as distributor
 • Accessing the UK market - current state of play
 • FDA Refuse to accept
 • mHealth Suomessa - regulaatio ja pieni markkina innovoinnin esteenä?
 • Ohjelmistot ja data –avaimet menestykseen
 • Ohjelmistokehitys ja regulaatiot
 • Uudet tuotteet ja innovaatiot Euroopassa
 • Tutkimusorganisaatioiden ja yritysten välinen yhteistyö, näkökulmaa uuteen TKI-lakiin ja sen jalkauttamiseen
 • Tekoäly arkipäivän terveydenhuollossa: perusrutiinit, genomi ja e-solu
 • Tekoäly lääkinnällisten laitteiden näkökulmasta
 • Supporting innovative technological and market access approaches to addressing diagnostic gaps in low and middle income countries – digital health focus
 • Cybersecurity Process and challenges in Medical Devices