Jäsenpalvelut

Jäsenpalvelut

Terveysteknologia ry:n sääntömääräisenä tarkoituksena on edustaa yhteisöönsä kuuluvia yrityksiä sekä valvoa niiden yhteisiä etuja. Yhdistys tiedottaa jäsenistöään esimerkiksi alaa koskevista relevanteista poliittisista ja lainsäädännöllisistä hankkeista ja kerää jäsenten palautteen toimitettavaksi päättäjille eri muodoissa, kuten henkilökohtaisissa tapaamisissa, osallistumalla keskeisiin työryhmiin, kirjallisten ja suullisten esitysten kautta taikka lausuntoina vireillä oleviin lainsäädäntöhankkeisiin. Yhdistys on myös itse aloitteellinen toimialalle tärkeissä asioissa ja tuottaa mm. mielipide- ja blogikirjoituksia yhteiskunnallisen keskustelun herättämiseksi.

Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan toimimalla sekä jäsenistönsä että alan muiden toimijoiden yhteistyön ja toiminnan kehittämisen paikkana. Yhdistyksen pääasiallista toimintaa ovat säädöstyöryhmien kokoukset, joita yhdistyksessä johdetaan yhdessä erikseen nimettyjen puheenjohtajien kanssa. Työryhmien tavoitteena on jakaa tietoa toimialan sääntelystä ja tarjota yrityksille verkosto, jossa yritykset voivat sekä keskenään että myös viranomaisen kanssa käydä matalan kynnyksen keskusteluja toimialalle yhteisistä aiheista. Työryhmien lisäksi yhdistys järjestää webinaareja sekä välittää jäsenille tietoa monista eri ajankohtaisista aiheista.

Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan myös opastamalla ja neuvomalla yhteisönsä yrityksiä niiden asioidessa viranomaisten kanssa huomioimalla alan erityispiirteet.

Lisäksi yhdistys edistää jäsentensä kasvua, kannattavuutta ja kansainvälistymistä sekä toimintaa tarjoamalla niille palveluja mm. koulutusten, selvitysten ja tilastojen muodossa.

Yhdistys myös edistää viestinnällä toimialan, yritysten ja yhdistyksen tunnettuutta. Tärkeimmät viestintäkanavamme ovat omat verkkosivumme sekä sosiaalisen median alustoista Linkedin ja Twitter. Näiden kautta jaamme tietoa toimialasta, jäsenyrityksistä sekä yhdistyksestä.