Lääkinnälliset laitteet (MD)

Työryhmässä käsitellään lääkinnällisiin laitteisiin liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä.

Painotus on MD-asetuksen kaikille yhteisissä tulkintakysymyksissä, mutta tarkastelemme myös Euroopan ulkopuolisten markkinoiden sääntelyä.

MD-työryhmän puheenjohtaja: Hannele Toroi, Coroi Oy

 

Lisätietoja:

Sandra Liede, puh. 040 700 1658, sandra.liede@teknologiateollisuus.fi

Päivi Ahlgren, paivi.ahlgren@teknologiateollisuus.fi 

Työryhmässä käsiteltyjä aiheita 2023

 • Safety assessment under MDR
 • Finnish AI Region FAIR: Advancing SMEs’ Artificial Intelligence utilization
 • TEAM-PRRC
 • EU Taskforce on Digital Medical Devices
 • Harnessing Health software's potential with 62366-1 and 82304
 • Lääkinnällisten laitteiden käytettävyysprosessi 
 • OYS TKI-keskus käyttäjänäkökulmasta 
 • OYS 2030 älykäs sairaala, mikä tekee siitä älykkään sairaalan 
 • Tuotevaatimukset globaaleilla markkinoilla 
 • Proposal for a revision of EU legislation on Packaging and Packaging Waste
 • Miten menetellä lääkinnällisiä laitteita valmistavan yrityksen konkurssitilanteessa tai liiketoiminnan loppuessa? Katsaus MDR 2017/745 liite IX luku III Hallinnolliseen säädökseen. 
 • Jakelijavelvoitteet ja -vastuut
 • Valmistaja jakelijana: roolit ja niiden tunnistaminen
 • Jakelijan rekisteröintivelvoite ja vastuukysymykset 
 • Uudet MDR:n siirtymäajat jakelijoiden näkökulmasta
 • Virtual storefronts acting as distributor
 • Accessing the UK market - current state of play
 • Kliinisen tutkimuksen sopimukset
 • PRRC 
 • Uudet tuotteet ja innovaatiot Euroopassa 
 • Tutkimusorganisaatioiden ja yritysten välinen yhteistyö, näkökulmaa uuteen TKI-lakiin ja sen jalkauttamiseen
 • MDR 7 artikla, miten Fimea seuraa laitteiden markkinointia
 • Yhteenveto EU ja FDA -sääntelystä liittyen markkinointiin 
 • Lääke-laite -yhdistelmät 
 • Laitteiden standardienmukaisuus
 • Tyypilliset audithavainnot 
 • Ajankohtaiset, komission ehdotus MD-siirtymäaikojen siirtämisestä 
 • MDCG:n PSUR-ohje
 • PMS valmistajan ja terveydenhuollon rajapinnassa 
 • Post-market surveillance of medical devices in Finland